57-åringen vil få kjenne på hvordan det er å hoppe etter Bjørn Wirkola. En krevende sport, også innenfor politikken, som kan være like nådeløs mot de som ikke lykkes fullt ut. Han er nok forberedt på dette, mannen som kunne glede seg stort over å ha fått velgernes tillit.

Det er noe spesielt med Overhalla, Namsen og politikk. Ved bredden til «Elvenes dronning» har statsråder, parlamentariske ledere og stortingspolitikere enten trådd sine barnesko eller har sitt heimsted. En ting er å få tillit fra velgerne i Overhalla og resten av Nord-Trøndelag. Det er heller ikke nok å være leder for Trøndelag Senterparti. Som stortingspolitiker bør en sette spor etter seg – og aller helst i Namdalen.

Per Olav Tyldum sa nok ikke ja til å bli rikspolitiker om han ikke hadde hatt tro på seg selv. Fra lokalpolitikken er han kjent som en god lagspiller og denne egenskapen vil han nok ta med seg i stortingsgruppa til Senterpartiet.

Likevel har han noe å leve opp til. Det er noen overhallinger før han som ikke brukte lang tid på å markere seg i rikspolitikken. Når historien en gang skal skrives, vil han blant annet bli målt opp disse:

  • Inge Ryan vokste opp på Sørsia ved Namsens bredder. Han ble valgt inn på Stortinget for SV i 2001 og satt i to perioder fram til valget 2009 – den siste perioden som partiets parlamentariske leder.
  • Trine Skei Grande vokste opp noen drøye steinkast unna Ryan. Selv om hun flyttet til Oslo, er hun i manges øyne overhalling god som noen. Hun har vært på Stortinget siden 2001, men trer ut av politikken som leder for Venstre. Hun har vært både kunnskaps- og integreringsminister og kultur- og inkluderingsminister i Solberg-regjeringa.
  • Wenche Frogn Sellæg kom flyttende til Overhalla. Heller ikke hun behøver å bevege seg langt før hun ser laksen bane veg oppover Namsen. Høyrepolitikeren ble miljøvernminister i 1981, senere stortingsrepresentant for Nord-Trøndelag, i 1985, men senere justisminister før hun trakk seg ut av rikspolitikken i 1993.

Så selv om overhallingene med all mulig grunn kan være stolt over at de har nok en sambygding på tinget, så er ikke dette noe nytt for dem. De fleste er nok spent på hva Tyldum kan utrette som rikspolitiker. Utfordringene og forventningene er store ettersom det blir et regjeringsskifte.

For Tyldum har i likhet med andre i Sp vært særdeles dyktige til å fortelle hva de skal rette opp. Nå har velgerne forventninger til at Tyldum bidrar til en forandring i hverdagen.

En bedre samferdselspolitikk, som blant fører til en bedre vegstandard og at kortbanenettet styrkes. På dette området han han vært en sterk stemme og lagt lista høyt for hvilke løsninger som er beste for Namdalen. Nå må han kvittere ut. Om Sykehuset Namsos blir rammet av et eller annet, vil alle henvende seg til Tyldum for å stå på barrikadene. I næringslivet, og spesielt innenfor landbruket, tar en det nærmest for gitt at skal bli bedre rammer og at inntjeningen skal styrkes.

Dessuten; det skal bli spennende å se om overhallaordføreren sørger for at lensmannskontoret i Overhalla blir åpnet igjen. For politistasjonssjef Viken i Namsos må vel det være midt i blinken. Han bor rundt 200 meter fra det gamle lensmannskontoret i Overhalla. Kortere arbeidsvei kan en nesten ikke få. Om han vil skifte jobb da.

Men mest av alt, skal Per Olav, hans familie og politiske venner i hele Namdalen, som det er mange av, kunne suge på karamellen i noen uker. Nå er 57-åringen som også har hørt Namsen på sitt mest voldsomme fra gutteværelset, klar for et betydningsfullt og spennende verv. Sammen med Marit Arnstad. Sammen har de to klart å sørge for at Sp i Nord-Trøndelag har fått to direkte mandater. Sist det skjedde var i 1993.

Ja, vi glemmer selvsagt ikke Hans Barlien, den første overhallingen som ble valgt inn på det første ordentlige Stortinget i 1815. På den tiden bodde han på Namdalseid, men som historien viser; overhallinger og Stortinget. De hører sammen.