Med seg i orkesteret har han også Terje Tranaas og Skjalg Raaen. Begge er født og oppvokst i Namsos kommune. For eventuelle fylkesbyråkrater som ikke vet så mye om Namsos, så kan jeg avsløre at det er en by som er regionsenteret i Namdalen. Namsos har felles grense med Steinkjer, som før var fylkeshovedstad i Nord-Trøndelag fylke, på den tiden Nord-Trøndelag E-verk sørget for at fylkeskommunen hadde råd til å tilby en rekke populære linjevalg på Olav Duun videregående skole. For eventuelle fylkesbyråkrater som ikke har hørt om Olav Duun, så kan jeg avsløre at han var en stor forfatter som var bosatt i Fosnes, som nå er en del av Namsos kommune.

Når Sambandet ikke skal turnere lenger, så vil Skjalg Raaen fortsatt leve godt som musiker og produsent i eget studio i fylkeshovedstaden. Han kommer sannsynligvis til å leve av og med musikk hele livet etter at han gikk på musikk, dans og drama på Olav Duun videregående skole.

Da Åge Aleksandersen startet sin musikerkarriere var det ikke musikk, dans og drama-linjer noe sted, men jeg har forstått at mye av hans ungdomstid besto av musikk fra kl. 21 til 23, dans fra kl. 23 til 01, og drama resten av natta.

Namsosingen Åge Aleksandersen startet Prudence sammen med blant andre Terje Tysland. Til eventuelle fylkesbyråkrater som heller ikke har fått med seg det navnet, så kan det nevnes at han også er fra Namsos og har levd av å komponere og framføre egen musikk, sammen med blant andre Terje Grande og Daniel Viken. Terje Grande har undervist på musikklinja på Olav Duun vgs., og Daniel har både gått på linja og vært lærer, i tillegg til å spille med Terje Tysland, Nullskattesnylterne og D.D.E..

Her må det nok til noen avklaringer for eventuelle fylkesbyråkrater som mot formodning fortsetter å lese denne uinteressante spalten. Nullskattesnylterne er en punk-/rockegruppe fra Namsos hvor Torkil Torsvik er frontfigur. Tror dere han gikk på musikklinja?

Det kan jo tenkes at fylkesbyråkratene er mer opptatt av damer, og at noen har hørt om Julie eller Tora Dahle Aagård og hele hennes band. Amanda Kamara; ringer det noen bjeller? Har disse artistene lært sang, musikk og dans på musikk, dans og drama-linja i Namsos? Ja, de har det, sammen med en rekke av artister som er så lang at ei oppramsing vil bli kjedeligere enn å lese enn et høringsutkast fra Trøndelag fylkeskommune. Hele dokumentet er så tendensiøst at en kan mistenke at det sitter en «kontorist fra Steinkjer» og ønsker en snarlig død over namdalsk kulturliv.

Løsninga kan umulig være å gjøre utdanningstilbudene i Namdalen smalere og mindre interessante.

NA-spaltist Sigmund Kveli

Hva skal vi gjøre med befolkningsnedgangen i distriktene? Hva skal vi leve av i Namdalen? Hvordan skal vi få opp utdanningsnivået i regionen? Dette er spørsmål våre nyvalgte fylkespolitikere står overfor når de trer inn i vervene sine senere i høst. Løsningen kan umulig være å gjøre utdanningstilbudene i Namdalen smalere og mindre interessante.

Det som en gang het «Distriktenes Utbyggingsfond» ga en gang støtte til et band som tok navnet D.D.E.. De bor i Namsos den dag i dag, og takket være at noen byråkrater hadde tro på at disse ungdommene kunne leve av musikk, så har de gitt levebrød til både seg selv og en rekke musikkinteresserte ungdommer i over tretti år. Det må vel sies å være godt anvendte offentlige kroner. Det finnes kanskje byråkrater som ikke bare er opptatt av å spare penger i dag også, men de kan være vanskelige å få øye på. Samfunnsøkonomer kan kanskje fortelle dem som er plaget av tunnelsyn hvor mye penger de må ut med for hver ungdom som ikke fullfører videregående skole.

Som libygg har jeg selvfølgelig stor tillit til at lederen av hovedutvalg for kultur i Trøndelag, Bente Estil, taler kulturens sak også i diskusjonen om hvilke kår MDD skal få i kommende valgperiode. At både Silje Fagerhaug, Hanne Lise Fahsing, Anne Cecilie Holm og namsosordfører Amund Lein har tale- og stemmerett i fylkestinget når kampen om MDDs framtid ved Olav Duun vgs. skal stå, håper jeg også gagner saken.

Hele dokumentet er så tendensiøst at en kan mistenke at det sitter en «kontorist fra Steinkjer» og ønsker en snarlig død over namdalsk kulturliv.

NA-spaltist Sigmund Kveli

Vi voksne får sørge for at de kommunale kulturskolene i Namdalen fylles, og at alle kulturskoleelever med talent og ambisjoner ser hvilke muligheter som ligger foran dem ved å søke til musikk, dans og drama på videregående i neste omgang. Det finnes vel knapt jobber i dag hvor det ikke kreves at du framfører et budskap på en måte som blir lagt merke til. Hvor kan du lære det? Fylkestingsrepresentant og tidligere MDD-elev Silje Fagerhaug kan stå fram som et godt eksempel på at man kan opptre på mange scener i yrkeslivet og tre inn i ulike roller etter tre år på MDD. Selv valgte hun jusstudiet og ble advokat i tillegg til politikken.

Fylkespolitikerne spurte aldri Nord-Trøndelags befolkning om råd i iveren etter å slå sammen Trøndelag til ett fylke. Avtroppende fylkesordfører hadde en glødende tale om Trøndelags framtidige muligheter i forbindelse med sammenslåinga. Jeg hadde et oppriktig håp om at Trondheim skulle bli et lokomotiv i storfylket, og at Namdalen skulle få tilført ressurser innen kommunikasjon og utdanning.

Det har ikke skjedd så langt.

Flere videregående skoler innenfor Trondheims grenser har blitt bygd ut for milliarder av kroner, mens de signalene som ligger i høringsdokumentet i verste fall slår beina under den planlagte utbygginga av Olav Duun vgs. Det nye fylkestinget har nå mulighet til å stemme for at noe av den positive utviklinga i Trøndelag også kan skje utenfor Trondheim.

Lykke til!