(Trønderdebatt)

Dilemmaet kan virke enkelt: Skal vi ofre urørt natur for å bedre klimaet? Når vindkraftmeldingen skal behandles på Stortinget i høst, er vårt svar til trøndelagspolitikerne et dobbelt nei på dette spørsmålet. Nei, vi skal ikke ofre urørt natur. Og nei, dilemmaet er overhodet ikke enkelt. Fordi ingen aner hvor effektive de fornybare alternativene til vindkraft på land er. Ingen har ifølge Sintef satt seg ned for å regne på hvor mye vi totalt kan spare på å energi-effektivisere bygg, og det er også full forvirring rundt vannkraftpotensialet.

Vindkraftsaken har det siste året preget nyhetsbildet, de sosiale mediene og hverdagspraten i et omfang vi i nyere tid ikke har sett maken til. Det noe forslitte begrepet at «folket har våknet» er i våre øyne en god beskrivelse av bevegelsen vi har sett i medlemsmassen og befolkningen generelt. Naturvern, friluftsliv og verdispørsmål har blitt diskutert så busta fyker. Fellesnevneren er at motstanden blant folket kommer først når man ser hvilke enorme naturødeleggelser et vindkraftverk har. Å gjøre om urørt natur til vindindustriområder er konfliktskapende og splitter lokalsamfunnene som blir berørt. Slik kan vi ikke fortsette.

Stortinget må lære av hva som har gått helt på tverke de siste årene. Folk har ikke blitt hørt og mange kvadratkilometer verdifull natur er blitt til industriområder på svært kort tid. Dette må ryddes opp i.

Stortinget har nå alle muligheter til å enes om en langt mer fornuftig vindkraftpolitikk. Vi i DNT mener at punktene under bør blir helt sentral for trøndelagspolitikerne når de skal lage politikk i høst:

  • En helhetlig plan for utvikling av all fornybar energi.
  • Regelverket må strammes opp. Stortinget må ta ansvar og være tydelige på hvilke vindkraftplaner som skal skrotes tidlig.
  • Det må settes tydelige minstekrav for tildeling av konsesjon. Viktige kriterier bør være konsekvenser for landskap, naturmangfold, friluftsliv, sammenhengende naturområder med urørt preg og samlet belastning.
  • Miljømyndighetene må få mer formell makt i konsesjonssaker.
  • Medvirkningen må bli langt bedre, og kommune og fylkeskommune må få medbestemmelse.

Det første punktet er vårt aller viktigste innspill. Vi vet ikke det vi bør vite om fornybar energi, da bør vi skaffe oss viten. Å gå for å bygge ut vindkraft uten å sjekke alternativene grundig, er irrasjonell politikk. Å sjekke ut alternativene grundig er spesielt viktig når vindkraftutbygginger betyr en massiv og uopprettelig ødeleggelse av natur.

Vi i DNT kommer ikke til å gi oss. Vi erfarer hver eneste dag alt det naturen gir oss av opplevelser, mestring, ro og fred, og vil fortsette å kjempe for at kommende generasjoner får de samme godene som oss. Derfor kommer vi her med en appell og invitasjon direkte til deg som er stortingspolitiker og som snart skal ta viktige avgjørelser i vindkraftpolitikken. Vi inviterer herved deg som sitter på trøndelagsbenken opp til Storheia på Fosen for å se nærmere på hvilke inngrep vindkraft medfører i praksis. Hvis du deltar på en slik befaring tror vi at du blir du langt bedre rustet til å ta gode avgjørelser rundt fremtidig energipolitikk.

Så håper vi at medlemmene våre og andre der ute fortsetter det brennende engasjementet for naturen vi har sett de siste årene. Det er til stor inspirasjon for oss!