LEVANGER: Det melder selskapet om i ei pressemelding.

Taxi Midt-Norge er lokalisert i Levanger, og har 65 drosjeeiere med 150 løyver nord i Trøndelag tilknyttet seg.

Etter oppkjøp av Taxi Midt-Norge AS vil Trønder Taxi AS ha ca. 700 løyver tilknyttet selskapet.

– Drosjenæringen er i stor endring om dagen, og dette skaper stor usikkerhet i bransjen vår. Oppkjøpet er et strategisk grep for å skape trygghet for den lokale løyvehaveren, samt å styrke næringen i konkurranse med nye aktører. Vi gjør dette for å sikre våre felles kunder trygge tjenester, skape tillit og sikre god kvalitet og leveranse. Dette oppkjøpet er både strategisk riktig, og viktig for hele vår næring i Trøndelag, sier administrerende direktør Hege Dahle i pressemeldinga.