Men vil han egentlig det? Det er ikke en hemmelighet at de fleste namdalske innbyggere står til venstre i det politiske bildet, men uavhengig av politikk er vi alle klare over at i kommuner som Flatanger og Nærøysund er Havbruksnæringen en sentral hjørnestensbedrift.

Det vi risikerer med og ikke fornye tilliten til Agdestein på tinget, men heller stemme fram Tyldum er at vi kan få en politikker som er imot en av Namdalens viktigste sysselsettings næringer.

Tyldum er som kjent fra elvefiske-kommunen Overhalla, det som kanskje er mindre kjent er at Tyldum selv er medlem av det jeg vil kalle Norges største Facebook gruppe mot havbruk. Noe som er ironisk med tanke på at Tyldum er ordfører i en kommune der Pharmaq, verdensledende på produksjon av vaksine til havbruksnæringen, befinner seg og bidrar til sysselsetting.

Hvilken forsikring har vi for at Tyldum ikke vil gå til frontal angrep mot næringen? Vi kan risikere og sette næringens framtid på spill og gamble med flere tusen jobber som er direkte eller indirekte koblet sammen med næringen.

Med tanke på at Nærøysund en av de kommunen i landet som får mest penger av staten gjennom havbruksfondet. Med hele 75 millioner i 2020 risikerer Tyldum og Senterpartiet å påføre Namdalens kommuner en enorm inntekst smell. https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2020/0920/Utbetalinger-fra-Havbruksfondet

Elin har vist igjennom sine snart 8 år på tinget at hun er en pådriver for privatnæringsliv, sysselsetting og verdiskapning i namdalske kommuner. Elin er en stabil kandidat som fører den beste politikken for tilrettelegging og verdiskapning i Namdalen.

Derfor er det viktig at uansett hvilken side av politikken du står på at også Nord-Trøndelag har begge sider av politikken representert, og at Agdestein får fornyet tillit til å fortsette det fantastiske arbeidet hun har gjort for Namdalen og Nord-Trøndelag.

For å sikre Havbruket, sysselsetningen og voksende verdiskapning i Namdalen er det nødvendig at Agdestein og Regjeringen kan få fortsette den jobben de har holdt på med i 8 år med fornyet tillit.

Elin er desidert den beste kandidaten til og hjelpe ikke bare havbruksnæringen med også privatnæringsliv i Namdalen framover med sin politikk som bidrar til tilrettelegging for næringslivet og hennes kamp for blant annet å bevare EØS-avtalen.

Namdalen trenger en stabil kandidat som Elin på tinget, derfor er det viktig at DU stemmer for Elin Agdestein og Høyre!