For ett år siden slo den første koronabølgen inn over oss. Siden har elever og lærere stått i en annerledes skolehverdag, med stadige og brå skifter. Lærere, ledere, ministre og politikere har vært tydelige på at koronaskolen medfører ekstraarbeid. Noe annet ville vært rart i en ekstraordinær situasjon. Etter alt lærerne har stått i det siste året, burde det være en selvfølge at ekstraarbeidet kompenseres. Det ser ikke arbeidsgiverrepresentantene i KS ut til å være enige i.

Som tillitsvalgte reagerer vi sterkt på KS’ fremtreden i den pågående uenigheten om overtidskompensasjon. I ett år har de vært klar over at lærere gjentatte ganger er satt i en situasjon hvor ekstraarbeid har vært påkrevd. Fremfor å ta ansvar for dette, slik en bør kunne forvente av en seriøs arbeidsgiverpart, bruker KS avtaleverket som skalkeskjul, og gjør et solid forsøk på å la lærerne stå igjen med svarteper.

Som autonome arbeidstakere har mange lærere sett det implisitt at endringene utløser ekstraarbeid og kompensasjon, og tatt ansvar. Alltid med elevenes beste som førsteprioritet. Lærerne har brettet opp ermene og gjort alt de kan for at elevene skal ha trygge og forutsigbare rammer. KS har sittet stille i båten. Når lærere har kastet seg rundt og ofret nattesøvn for at elevene skal få best mulig undervisning, også når endringer er varslet kvelden før, har KS lukket øynene og latt lærerne fortsette.

Spørsmål og krav fra lærere om kompensasjon for overtidsarbeid har blitt møtt med blank avvisning. Det trekkes på skuldre og begrunnes i at om ingen har sagt eksplisitt at lærerne er pålagt overtid, og lærerne selv ikke har gjort avtale med arbeidsgiver på forhånd, faller arbeidet utenfor lærernes arbeidstidsavtale og gir dermed ikke rett til kompensasjon. At avtalen ikke tar høyde for arbeid under en pandemi virker ikke være så viktig.

«Arbeidstidsavtalen bør praktiseres med fleksibilitet og romslighet «i disse pandemitider»», uttaler Hege Mygland i KS. Da er det vanskelig å akseptere den rigiditeten lærerne møtes med. Det var kanskje bare lærerne som skal utvise fleksibilitet og romslighet (les: jobbe gratis) denne gangen også?

«Det er ingen tvil om at lærere nå gjør en stor ekstra innsats», skriver Helge Eide, direktør for helse, velferd og demokrati i KS, i Utdanningsnytt. Han gjør seg høy og mørk, og sier at KS gjerne bidrar til å ordne opp om Utdanningsforbundet har konkrete eksempler på brudd på inngåtte avtaler. Det gjør Eide selv om KS ikke har ønsket å inngå slik avtale, og vel vitende om at det neppe finnes lokale avtaler. KS har veiledet kommuner til å avvise læreres krav om overtidsbetaling. Den ekstra innsatsen han viser til mener han altså at lærerne ikke skal få kompensasjon for, hvis ikke lærerne selv har sørget for eksplisitte avtaler om overtidsarbeid.

KS fraskriver seg alt ansvar, selv om de har vært kjent med at lærerne har stått i masse ekstraarbeid. Ikke bare er det frekt og provoserende. Det vitner om liten respekt for lærerne og deres arbeidssituasjon, og er lite tillitvekkende. Det er selvfølgelig rett at overtid skal være avtalt. Likevel mener vi det er uansvarlig og feigt av en arbeidsgiverpart å gjemme seg bak avtaleverket på denne måten.

KS har hatt ett år på å finne ansvarlige løsninger sammen med lærerorganisasjonene. De har gitt sitt stilltiende samtykke til at ekstraarbeidet har fått fortsette, men vil ikke ta ansvar når lærerne krever kompensasjon. KS har ikke fullmakt til å inngå en sentral avtale, sier de. De vil i stedet sende ut en veileder til kommunene. Den veiledningen vi har sett så langt, er vi ikke imponert over, og den ønsker vi ikke mer av.

Det er vanskelig å se KS’ opptreden som noe annet enn et desperat forsøk på å sikre seg fortsatt kontroll over lærerne og deres arbeidstid. Eide forsøker så godt han kan å skape inntrykk av at den eneste løsningen er at lærerne gir fra seg styring over arbeidstiden. Om arbeidsgiverne får full kontroll, skal alt bli så meget bedre.

KS forsøker altså å kamuflere egen ansvarsfraskrivelse ved å peke ut lærernes arbeidstidsavtale som problemet. Avtalen diskuteres gjerne, sier de. KS har kanskje glemt hva som skjedde i 2014. Det har ikke vi. Er det noe det siste året har vist, så er det at lærerne trenger mer frihet til å styre over egen arbeidstid. Lærerne har vist at de tar ansvar, finner gode løsninger og kan omstille seg i et vanvittig tempo, helt uten detaljstyring og kontroll fra arbeidsgivers side.

Lærere og ledere over hele landet har lagt ned en formidabel innsats. Fullt fortjent har de høstet lovord, blant annet fra foreldre og politisk hold, for det ekstraordinære arbeidet de har lagt ned. Sett i lys av dette er det rett og slett flaut og skammelig hvordan arbeidsgiverrepresentantene holder på. Det er nok nå! KS må slutte med ansvarsfraskrivelsen, og komme seg ut av båten.