Til politikere i Namsos. Viser til sak i kommunestyret om framtid for Jøa samfunnshus.

Hvis innstillingen om å rive Jøa samfunnshus i 2024 blir vedtatt er det ikke bare et vedtak om riving av et bygg, med det river også vekk grunnlaget for en oppegående næringsvirksomhet på Jøa med 2.5 årsverk, som etter folketallet ville være en bedrift i Namsos sentrum med 50 arbeidsplasser.

Det er ikke riktig som det ble sagt i debatten i formannskapet, at Fosnes kommune har vedtatt å rive bygget. Tvert imot ble det uttalt, da vi flytta inn i 2016, at kommunen så ingen grunn til å rive bygget hvis det var bruk for det til næringsvirksomhet. Vår virksomhet ble etablert i 1984, blir 40 år neste år, og er de fremste i Europa i vår bransje.

Bedriften har overlevd to finanskriser, en pandemi, brann og forlis i Nordsjøen. Da er det tragisk både for oss og kommunen, at det er Namsos kommune, som har slagordet, sammen skapet vi muligheter, som setter «spikeren i kista». Når kommunen samtidig sliter med befolkningsnedgang er det uforståelig at de ikke tar vare på eksisterende arbeidsplasser. Vi har ikke mulighet for å omstille virksomheten i det tidsperspektivet som foreslås. En nedlegging er eneste alternativ.

Vi har i 2022 etablert en spikerfabrikk i midlertidige lokaler i underetasjen på Seglloftet. Det er investert til sammen nesten 1 million kroner i maskiner og utstyr og råstoff. Fabrikken har fått støtte fra Næringsfondet i Namsos kommune. Fabrikken er enda i oppstartsfasen og skal produsere for et marked til båt, fartøyvern og bygningsvern. Det er ikke mulig å utvikle denne fabrikken uten salgskanalen som nettbutikken gir.

Brakstad Hamn AS har regulerte næringsarealer der bla. Seglloftet ønsker å bygge nytt lager og lokaler for den nyetablerte spikerfabrikken. Disse arealene var ferdig regulert i 2016, men mangler infrastruktur som det ikke er mulighet for oppstartsbedrifter å finansiere. Ser fra andre kommuner, bla. Lierne, at kommunen har stort fokus på å utvikle næringsområder også utafor kommunesentret.

Brakstad Hamn AS søkt Namsos kommune om bidrag til bygging av veg og strømforsyning til det regulerte næringsområdet. I saksframlegget ble området vurdert som boligområde, noe som ikke var riktig, og det kom heller ikke fram at det var ferdig regulerte arealer til næring. Søknaden ble etter vår mening avslått på feil grunnlag. Det er fortsatt ikke tilgjengelige næringsarealer, med nødvendig infrastruktur, eller næringsbygg på Jøa.

Dette er svært hemmende for utvikling av næring og arbeidsplasser på øya. Det er ikke riktig det som ble sagt i debatten i formannskapet fra om at kommunen ikke kan støtte strømutbygging til næringsareal. Sitat fra EØS-regler: «EU-kommisjonen har gitt unntak for såkalt bagatellmessig støtte. Her må støtten begrenses til 200.000 euro over en periode på 3 år. Støtte kan gis både som enkelttildelinger og som støtteordninger, i form av tilskudd, lån, garantier, og så videre. Formen på støtten er ikke avgjørende.» Sitat slutt.

Jeg mener at Namsos kommune burde forlenge levetiden på Jøa samfunnshus inntil det er etablert næringsareal som er tilgjengelig for utbygging. For vår virksomhet må det være minst tre år for at vi skal kunne omstille virksomheten. En god løsning hadde vært om bygget ble solgt for en symbolsk sum til Namsos kommunes eiendomsselskap NIBB, som kunne utvikle Jøa samfunnshus til næringsformål til beste for Jøa og Namsos kommune.

Seglloftet betaler leie for lokalene etter det som Fosnes kommune mente var markedspris. Leia er indeksregulert i Namsos kommune.

Jeg er ganske sikker på at både administrasjon og politikerne hadde hatt stort fokus på å finne løsninger, hvis vår virksomhet hadde ligget i Namsos by.