Sommeren har så langt dessverre vært preget av en rekke ulykker, både til lands og vanns – noen av dem med tragisk utfall.

Antall drepte i trafikken i sommer har vært urovekkende høyt. Etter mange år med nedgang, har tendensen i år vært slik at det har tvunget både vegmyndighetene og politiet til å ta grep. Men det har tydeligvis ikke vært nok til å få bukt med den svært alvorlige utviklinga.

I tillegg har det vært en rekke ulykker til sjøs. Sist nå i helga med kollisjonen mellom en vannskuter og båt, der tilstanden for føreren av vannskuteren fortsatt er kritisk. En mann omkom samme helg i en båtulykke på Storvatnet på Statland. I begge tilfellene er årsakene ikke klarlagt. og det er for tidlig å trekke konklusjoner. Det gjenstår også mye etterforskning i de fleste andre alvorlige ulykkene som har vært på vegene i sommer.

Foruten de alvorlige ulykkene, har det også vært omtrent daglige ulykker der det heldigvis har gått stort sett bra med de involverte. Det er tilfeller der marginene, flaksen, eller tross alt det som er bedre sikring i de fleste biler, har ført til mindre skader. Mest utsatt er fortsatt de som kjører motorsykkel, ATV eller andre sårbare farkoster.

Det er likevel viktig å komme til bunns i årsaken til alle ulykkene, også de der det har vært mindre alvorlige skader. En kan spekulere i om det er fart, uoppmerksomhet, forstyrrelser fra skjermer eller mobiltelefon, lite erfaring – eller en kombinasjon av flere av disse tingene – som ligger bak økninga i antall ulykker. Men det er ikke til å komme bort fra at fart er den største faktoren som avgjør om en ulykke oppstår eller får alvorlig utfall.

Det som er gjennomgående, er at det ikke i første rekke er ungdom som er mest involvert i trafikkulykker. Nå er det godt voksne menn som er overrepresentert på ulykkesstatistikken. Det betyr at kjøreopplæring og holdningsarbeid blant ungdom har hatt en effekt på å få ned ungdomsulykkene.

Ulykker har store samfunnsmessige kostnader, i tillegg til de menneskelige konsekvensene. Nå trengs det en systematisk kartlegging av årsakene til den store økninga i ulykker, og at vi alle sammen tar ansvar for å redusere risikoen.

Både for oss selv og andre.