Dertil måtte det bygges en bru over Beitstadsundet, som helt unødvendig belastet Fv 17 med ca. kroner én milliard, og som hovedsakelig må betales av namdalingene i form av to bompengestasjoner!

Det er ikke første gang at Steinkjer har lurt Namdalen. Det er veldig enkelt når våre representanter lar seg lure, eller har de sovnet? Og vi betaler, glemmer, og stemmer inn de samme representanter på nytt.

Så kommer en sak om dyrket jord på Høyknes. Da våkner de lokale vernepolitikere. Det er snart valg, sjø.

Umusikalsk eller usmakelig?

Les også

Umusikalsk av namsosordføreren