OSLO: Dette framgår av Helsedirektoratets ukentlige befolkningsundersøkelse.

– Tallene viser at vi alle i Norge tar et ansvar for smittesituasjonen. Vi holder avstand og har færre nærkontakter, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

Andelen på 68 prosent som svarer at de har 1-5 nærkontakter, er den høyeste andelen som er målt siden spørsmålet ble stilt første uka i september 2020.

Parallelt har andelen med 6-20 nærkontakter gått drastisk ned fra 48 prosent til 19 prosent. Det er den laveste andelen som er målt.