NAMSOS: Politistasjonssjef Svenn Ingar Viken i Namsos bekrefter funnet av de døde ungdommene som var bosatt i Namsos. Politiet fikk søndag inn en bekymringsmelding, og etter hvert ble det fastslått at en ung kvinne og mann var funnet omkommet.

– Fra politiets side er oppgaven å undersøke hva som kan ha skjedd. Etter funnet ble det foretatt tekniske undersøkelser på stedet, og vi har foreløpig konkludert med at det er en tragisk hendelse, sier Viken til NA. Politiet har foreløpig fastslått at de to ungdommene valgte å ta sine egne liv.

– Intet tyder så langt på noe annet, sier Viken.

Uvanlig

De to er sendt til obduksjon for å få bekreftet dødsårsaken. Det dreier seg om en 18 år gammel kvinne og en 21 år gammel mann, begge bosatt i Namsos.

– Ble de funnet sammen?

– Ja, og det er uvanlig at man finner to døde, sier Viken.

– Hva har politiet foretatt seg i sakens anledning?

– Ut over å undersøke hva som har skjedd, har vi varslet pårørende og utpekt pårørendekontakt som kan bistå. Kommunens kriseteam blir også varslet og tar hånd om oppfølgingen av pårørende i slike tilfeller, sier politistasjonssjef Svenn Ingar Viken.

Følger opp berørte

Harald Hansen er leder for Namsos kommunes kriseteam. Etter å ha blitt varslet om tragedien, ble det iverksatt tiltak fra kriseteamets side.

– Hva kan kriseteamet bistå med i en slik situasjon?

– Vi følger opp berørte familier. Hvordan er individuelt tilpasset. Det kan være ulike behov fra familie til familie, sier Hansen til NA.

Han legger til at det i denne saken også er et ungdomsmiljø som blir gitt et tilbud.

– Vi har to team i sving som følger opp de berørte. I tillegg samarbeider vi med kriseteamet i Trondheim som følger opp pårørende der, opplyser Harald Hansen.

Trenger du noen å snakke med?

Hjelpetelefoner:

Mental Helse: 116 123

Mental Helse Ungdom - med chat-tjeneste: mentalhelseungdom.no/fa-hjelp/

Røde Kors: 815 55 201

Kirkens SOS: 22 40 00 40

Chat: https://www.soschat.no/

Disse kan også hjelpe: Helsesøster på skolen eller på helsestasjonen.

Fastlegen din, som også kan henvise deg til Barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk (BUP) eller Distriktspsykiatrisk senter (DPS).

Hvis situasjonen er akutt, må du ta kontakt med legevakten eller ringe 113.

Kilder: Helsenorge.no, Nasjonalt senter for selvmordsforskning og forebygging, Mental Helse Ungdom