GRÅMARKA: I første omgang jobbes det med den 3,6 kilometer lange strekninga mellom Tverrå bru og Lauvassbrua på Gråmarka i Nærøysund.

Tidligere ordfører og fylkespolitiker Steinar Aspli mener gode priser fra entreprenører gjør det mulig å få mye veg ut av de åtte millionene som i første omgang skal brukes.

– Både jeg og Terje Sørvik kjører på i Fylkestinget for å opplyse om viktigheten i at vegene i distriktet blir opprustet. Det har mye å si for bosetting, pendling og utvikling av næringslivet. Dette er en pendlerveg, og en veg mellom to kommunesenter. Denne vegstrekninga er faktisk en av de dårligste i hele Trøndelag, sier Aspli.

Forslag om å bevilge mer penger til vegvedlikehold har skapt uenighet mellom de lokale fylkespolitikerne

Sliter med å skaffe til veie nok midler

Det skal i utgangspunktet settes av 1,2 milliarder til veger i Trøndelag.

– Men i realiteten kommer det 700 millioner, sier Aspli, som mener utfordringa er at pengene da må tas fra andre steder.

– Nå lider vegene av at vi prioriterer ungdommer og videregående skoler. Dette blir jo et uløselig dilemma siden skolene er så viktige – men det er også vegene.

Hans ønske er derfor at staten kommer med ekstraordinære pakker for fylkesvegene over hele landet.

– Etterslepet blir stort med bruer, tunneler og fergekaier som trenger opprusting i tillegg til fylkesvegene. Det er nesten fem milliarder bare i Trøndelag som er på etterslep. Fylkeskommunen har stor gjeld. Nå er det videregående skoler som er første prioritet, og da blir det for lite penger til veg, som igjen fører til at det blir slik som det er her, sier Aspli, der vi står i utbedringsområdet på Gråmarka.

Lei av beskyldninger

Steinar Aspli sier han er lei av beskyldningene fra Frp og Høyre om at de andre partiene ikke fokuserer på å prioritere vegene.

– Vi opplever jo at vi alle er minst like opptatt av vegene, men hvis de ikke vil omprioritere midler for å få det til så blir det jo umulig, sier han, som synes Frp, Høyre og Venstre melder seg på hver gang overskuddet kommer.

– De mener også at vi skal låne mer penger på en gjeldstynget fylkeskommune. Det er derfor et problem med engasjementet deres, for det henger ikke sammen med den helhetlige politikken. De må gjerne harselere med oss å si vi skylder på staten, men det gjør vi med god samvittighet fordi vi får bare 63 prosent av pengene vi egentlig burde hatt for å ruste vegene.

Fylkespolitiker passasjer på humpete veg: – Jeg ble egentlig mer sjøsyk enn bilsyk

Dyrt med dårlig veg

Tor Magne Pettersen fra Veidekke har tro på at oppgraderinga blir bra. Han forteller at det har gått mange timer på vedlikehold på strekninga, noe som også koster.

– Folk kommenterer og kritiserer oss, men utgangspunktet har vært dårlig og det har gjort det vanskelig for oss og brøyterne, sier Pettersen.

– Det er dyrt å ha dårlig veg, tilfører Steinar Aspli.