I styremøtet for Helse Midt-Norge RHF torsdag ba styret om en justert plan for utrulling av Helseplattformen i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Den skal framlegges innen 19. januar, opplyser helseforetaket i en pressemelding.

– Vi må bare erkjenne at det vil ta noe mer tid å rette feil og optimalisere løsningen som nå er tatt i bruk ved St. Olavs hospital. Det gjør at vi ikke kan ta i bruk Helseplattformen som planlagt i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Vi må sette ny dato og det vil bli laget en oppdatert plan, men dette påvirker heldigvis ikke oppstart for Helseplattformen i kommunene, sier styreleder Odd Inge Mjøen i Helse Midt-Norge RHF.

Innført i sju kommuner

Helseplattformen er allerede tatt i bruk i sju kommuner i Midt-Norge. Ytterligere 12 kommuner skal etter planen innføre ordningen i år. Enkelte kommuner har avventet sine endelige vedtak, mens andre har signalisert at de vil se på andre løsninger.

For sykehusene var det opprinnelig planlagt at St. Olavs hospital skulle ta i bruk Helseplattformen samtidig med Trondheim kommune i mai 2022. Oppstart for sykehuset ble imidlertid utsatt til november og det ble laget et komprimert løp for videre utrulling til sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal. Erfaringene fra oppstart ved St. Olavs hospital gjør at styret i helseforetaket nå erkjenner at det trengs mer tid for å rette feil.

– Alle ønsker om forbedring kan ikke løses nå. Som for andre IT-systemer vil optimalisering og forbedring være en kontinuerlig prosess med oppdatering av programvaren. Det viktige nå er å få gjort de endringene som er nødvendig slik at løsningen fyller de kravene vi har satt til kvalitet og at Helseplattformen kan tas i bruk også ved sykehusene i Helse Nord-Trøndelag og Helse Møre og Romsdal, sier Mjøen.