FLATANGER: Det melder Flatangernytt.

Vil selge Vik skole for 1 krone

Tidligere er det kjent at det har meldt seg to interessenter for å kjøpe bygget som tidligere huset montessoriskolen på Vik i Flatanger:

  • Flatanger opplevelsessenter/leirskole – ved Alf Magne Hanssen, Anette Rognli Waldersløff, Lena Kvarving, Audun Wexels Riser og Dag Erling Lein.
  • Geir Inderdal, Brandheia villmarkssenter og Trøndelag

Rådmann Rune Strøm innstilte på at Flatanger kommune selger Vik skole med tilhørende tomt til Geir Inderdal for 1 krone.

«Dette prosjektet samsvarer best med kriterier for salg av eiendommen vedtatt av kommunestyret, og det er i henhold til anbefaling fra lokal prosjektgruppe i 2019. Flatanger kommune forbeholder seg en forkjøpsrett til eiendommen i tilfelle videresalg. Gjenkjøp skal da kunne gjøres til indeksregulert salgspris med tillegg for dokumenterte bygningsmessige påkostnader i eiertiden», skrev rådmannen i innstillinga som fikk tommelen opp i hovedutvalget for næring, miljø og teknisk. Utvalget behandlet saken før kommunestyremøtet.

Men så dukket det opp en ny aktør som har vist interesse for skolebygget: Flatanger frivilligsentral. Ordføreren ba om utsettelse av salg i hovedutvalget. Men flertallet i hovedutvalget sa nei, og innstilte fortsatt på at Inderdal skulle få kjøpe bygningen.

– I siste time har det kommet tre aktører på banen. Da bør vi invitere aktørene som er aktuelle til å forklare litt om hva de tenker, hva de har lyst til og hvordan de tenker å få til dette, sa Frp-politiker Lars Haagensen da kommunestyret fikk saken på bordet torsdag, ifølge Flatangernytt.

Han foreslo å utsette saken – og det fikk et flertall i kommunestyret.