Det har vært både opp- og nedturer innnen dette feltet. Den senere tid (over 10-15 år) har vi sett en utvikling der grunnbemanninga innen kommunal helsesektor har blitt redusert, og ikke utvikla i tråd med økende behov i kommunene. Dette synliggjort gjennom bl.a samhandlingsreformen. Utslitte ansatte har tøyd strikken over mange år. Når ryker den?

Når det gjelder å ivareta kvalitene på tjenestene til barn og unge så er de ivaretatt med sentralt bestemte bemanningsnormer. Dette gir levelige arbeidsforhold til de ansatte i barnehage og skole, og er en sikring for kvaliteten på disse tjenestene.

Nå må tiden være inne for å innføre bemanningsnormer også innen de kommunale helsetjenestene. Det vil være et godt bidrag for å bedre hverdagen både for de ansatte og for mottakerne av denne tjenesten. Begrepet effektivisering og omorganisering innen området er oppbrukt for lengst. Så min bønn til sentrale politikere generelt, og kommunal- og diskstriktsminister spesielt er – reis denne debatten og få på plasse en bemanningsnorm for kommunalt helsevesen slik at vi som politikere kan gi både ansatte og brukere en bedre hverdag i framtida.