(Trønderdebatt)

Kjell Løvik hadde noen svært takkevekkende ord i Trønderdebatt onsdag 24 november: «.…det er vanskelig å forstå at det skal være lovlig å utsette andre for fare og kanskje død». Dette om vaksine- og sertifikatmotstand. I et innlegg i Namdalsavisa publisert 26. november trekker Torunn Herje, arkeolog og tidligere museumsdirektør, de historiske linjene. Torunn Herje takker «sine forfedre som lot seg vaksinere».

Les også

Det er ikke valgfritt om du vil bruke bilbelte, men i dag er valgfritt å risikere å smitte andre

Undertegnede gjør det samme! Takk til Ingebrigt Olsen Homstad (1766 - 1816) som på tidlig 1800-tall vaksinerte tippoldefar, Elias Isaksen, mot kopper. Hadde ikke dette skjedd, hadde kanskje ikke oldefar Samuel Homstad sett dagens lys. Og heller ikke etter-kommere etter ham. Kort og brutalt: Generasjoner hadde uteblitt, ikke blitt til liv på lem og loft.

Fiktivt, hypotetisk og statistisk usikkert som det enn må være: Hundretalls folk som kunne ha hatt sine aner på Homstad, hadde ikke eksistert. Mannefallet i andre grender i Overhalla hadde og vært stort. Imidlertid er det registrert at også menn med etternavn som Ranum, Solum, Flasnes, Skogmo, Øye, Bjørnæs, Wibstad, med flere vaksinerte sine barn framover til 1810. Etterkommere etter disse må være sine forfedre stor takk skyldig!

Det var to svært framsynte menn, begge med fornavn Hans, som ca. 1800, tok affære og ansvar. Mennene var kapellan Hans Blytt på Øvre Weglo, og naboen, altmuligmannen Hans Andersen Barlien, i Barlia. De hadde fått kunnskap om at med overføring av koppesmitte fra kyr, til hudsår på egne barn, ble barna til en viss grad beskyttet mot den dødelige koppesykdommen.

I boka om Hans Barlien, som utkom i 2019, skriver pensjonert kirurg, Odd Øyvind Moen, om hvor svært viktig det var at Blytt og Barlien hadde innhentet viten om beskyttelse mot kopper. Og ikke minst viktig var det at de også lærte opp andre til å gjøre det samme.

200 år senere er det storsamfunnet som tar ansvar og sterkt anbefaler at alle vaksinerer seg mot covid-19. At retningslinjer følges og at koronasertifikat blir tatt i bruk. Det synes i høyeste grad svært egoistisk at noen motsetter seg mot dette. De må gjerne spiller russisk rulett med egne liv, men å gå rundt som mulige smittebomber og sette andres liv på spill, burde kort og godt være straffbart. Kjell Løvik har så absolutt et 1000-kronerspørsmål i den sammenheng.

Bare annen, svært tungtveiende helsemessig begrunnelse, kan frita f.eks. helsepersonell, fra ikke å følge innstendige råd fra egne etater. Når det er sagt, helsepersonell som har stått på dag og natt i snart to år fortjener alles takk og respekt!

I glass og ramme på Namdalsmuseet henger Koppe-Innpodings-attest for Kasper Kristiansen, Namsos. Attesten ble utstedt 22. juli 1883, en nødvendig attestering den gang for å bli konfirmert. Anbefalt vaksineringsprogram for barn og ungdom aksepteres i dag av de fleste. Alle må ha nødvendige vaksine-stempel på plass ved innreise i mange land i verden. Ingen krangler om dette på tur til tropene!

Når noen av ulike prinsipielle grunner motsetter seg koronavaksinering og sertifikat, blir dette en svært uetisk holdning. Fraser om individets frihet blir floskler i denne sammenheng!