Mange har allerede avlagt sin stemme i valget, men mandag er siste sjanse til å si din mening i Stortings- og sametingsvalget 2021. Og det er din mening som avgjør.

Alle meningsmålinger og ekspertspådommer betyr ingenting når stemmene er talt opp. Men alt tyder på at vi går mot et svært spennende og jevnt valg, der noen få hundre stemmer kan avgjøre hvem som skal representere Nord-Trøndelag på Stortinget de neste fire åra. Det igjen kan være med å bestemme hva slags flertall en regjering får bak seg i Stortinget. Akkurat nå kan det henge på ett eneste mandat, som igjen kan bli avgjort av kampen i Nord-Trøndelag.

Din stemme kan altså bety mer enn noen gang. Og selv om den eller det partiet du stemmer på skulle vise seg å ikke være blant dem som havner i regjering, er ingen stemmer bortkastet. Mer enn noen gang har også de siste årene vist oss hvor viktig det er at vårt politiske system og demokratiet har bred støtte og oppslutning.

Splittelsen, polariseringa og de autoritære kreftene som har vunnet fram i en rekke steder, både i USA og i Europa, er et skremmende eksempel på hva som kan skje når de politiske myndighetene mister tillit.

I Norge har det vært stor politisk enighet om håndteringa av koronapandemien. Da tåles det også å diskutere og kritisere det som ikke har vært bra. Når et virus blir brukt som et politisk våpen, ser vi hvor ille det kan gå.

Klimaendringene har vært det andre store, altoverskyggende temaet de siste to årene. Ingen seriøse, politiske partier i Norge fornekter de menneskeskapte klimaendringene. Det gjør at det er mulig å ha en saklig debatt og være uenig om hvordan en skal nå klimamålene.

Stortingsvalget i år kan for første gang på mange år føre til at namdalinger havner på tinget. Alle som blir valgt inn skal selvfølgelig representere hele valgdistriktet, men det er liten tvil om at avstanden til makta og regjeringskontorene har opplevdes lengre for mange i Namdalen de siste åra. Det er derfor viktig at de som blir valgt inn evner å ta opp saker på vegne av hele Namdalen, uavhengig av partibakgrunn.

Den tilliten har vi til alle kandidatene. Godt valg!