De fire domstolene som slås sammen til Trøndelag tingrett er veldrevne, og oppfyller de krav som er stilt til dem. Takket være kompetente og endringsvillige medarbeidere har tingrettene iTrøndelag også arbeidet seg godt gjennom pandemien i samarbeid med de eksterne aktørene.

Utgangspunktet for fremtiden er godt, og domstolen vil fortsatt arbeide hardt for å opprettholde den høye tilliten i samfunnet. Samfunnet utvikler seg raskt og tvistene for domstolene blir stadig mer komplekse, både rettslig og bevismessig. Samlingen til en tingrett i Trøndelag er derfor nødvendig for å sikre en fremtidsrettet domstol som vil levere domstoltjenester av høy kvalitet for alle.

En felles Trøndelag tingrett blir faglig sterkere og mer fleksibel enn de fire tingrettene hver for seg. Tingretten vil opprettholde sin tilgjengelighet og lokale forankring med faste, bemannederettssteder i Namsos, Steinkjer, Brekstad og Trondheim. Å samle tingrettene i Trøndelag til én gir best mulig domstoltjenester til borgerne gjennomriktige avgjørelser til rett tid, også i fremtiden.