NAMSOS: For nå kommer Namsos kommune med kontrabeskjed – det blir ikke hjemmeskole likevel.

– Jeg var litt rask på labben og tar dette på min kappe. Jeg var litt for snar med å konkludere før det var konferert med kommunelegen, sier Knut Storeide, grunnskoleleder i Namsos kommune.

Selv om det totale smitteantallet ennå ikke foreligger, er det ikke høyt nok til at det skal innføres rødt nivå.

– Smitten vi ser nå tilsier ikke at vi skal gå over til rødt nivå, etter rådføring med kommunelegen, sier Storeide, som er lei seg for situasjonen som har oppstått.

– Jeg beklager det inntrufne og at det ble formidlet før det ble endelig besluttet.

Grunnskolelederen forteller at det har høy prioritet at elevene ved grunnskolene skal få møte opp på skolene som vanlig.

– Det vi ønsker er å følge gult nivå, og så får vi ha en forsterka innsats mot det. Vi etterstreber å ha gult nivå så langt vi kan, sier Storeide.

Helhetssituasjonen for hvilket nivå man skal ha i skolene vurderes fortløpende hver dag, og per i dag er det ingen skoler i kommunen det vurderes å innføre rødt nivå.

– Det er lite eller ingen smitte ved de andre skolene, så det er ikke grunnlag for å justere til et annet nivå. Men det kan jo endre seg fort og vi vurderer fortløpende, sier Storeide.