OSLO: Under en pressekonferanse fredag morgen ble det klart at regjeringa følger rådet fra Utdanningsdirektoratet om å avlyse vårens eksamener for elever i ungdomsskole og videregående.

– Vi har vurdert flere mulige alternativer. I tråd med Utdanningsdirektoratets anbefaling, foreslår vi at alle ordinære eleveksamener avlyses denne våren, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Det blir imidlertid ingen avlysning av eksamener for privatister, og fag- og svenneprøver skal gjennomføres som tidligere.

Kunnskapsministeren forteller at dette ikke betyr at man går bort fra eksamen i framtida, men at det ble vurdert som riktig denne våren.

– Dette har ikke vært en enkel avgjørelse. Jeg mener eksamen er en viktig del av sluttvurderingen, og vi skal fortsatt ha eksamen etter dette. Men elevenes skolehverdag har nå vært preget av pandemien i snart tre skoleår. Avlysingen gjør at elevene får mest mulig ut av resten av skoleåret, og lærerne får best mulig grunnlag til å sette standpunktkarakter, når situasjonen er som den er i dag, sier kunnskapsminister Tonje Brenna.

Grunnen til at avgjørelsen kom akkurat nå, er for å kunne oppnå de positive effektene av å avlyse eksamen. En tidlig beslutning gjør at elevene får til til læring og at man ikke trenger å bruke tid på eksamensforberedelser. Kunnskapsministeren understreker at eksamensavlysning ikke betyr at elevene kan slappe av.

– Dette er ikke en beskjed om at elevene kan slappe av, tvert imot. Dette er et forsøk på å gi deg tid til å jobbe skikkelig med skolen, frem til ferien, sier hun.

Forslaget om eksamensavlysning skal nå på en kort høring med kort frist, og en endelig beslutning vil bli tatt kort tid etter det.