NAMSOS: Det opplyser Statens vegvesen om i ei pressemelding.

Fire omkom på norske veger i september, viser Vegvesenets foreløpige tall. Dette er det laveste tallet de har målt i nyere tid.

I fjor omkom 75 personer i årets ni første måneder, og i år er tallet 71.

Det var tre menn og en eldre kvinne som mistet livet i september-trafikken. Ulykkene skjedde i Troms og Finnmark, Møre og Romsdal, Innlandet og Viken. To var på sykkel og to satt i personbil. Tre av ulykkene var utforkjøringsulykker.

Verken Trøndelag, Rogaland, Vestland, Nordland, Oslo, Vestfold og Telemark eller Agder opplevde dødsfall i september-trafikken.

De tre første kvartalene viser at Viken er fylket med flest antall drepte med sine 16. Deretter kommer Vestfold og Telemark med 11, og Innlandet med 10. Nordland hadde 8 døde i trafikken, Vestland 5. Oslo, Rogaland, Møre og Romsdal og Troms og Finnmark hadde alle 4 døde hver. Trøndelag hadde 3 drepte, og Agder hadde 2.