Gå til sidens hovedinnhold

Veikart for bredbånd i Trøndelag

Bredbånd, fiber eller mobilt er avgjørende for at folk og samfunn skal fungere. Det å ikke ha en slik tilgang i dag oppleves som et stort utenforskap, det påvirker folks hverdag og bedriftenes muligheter til å eksistere.

Leserbrev Dette er et debattinnlegg, skrevet av en ekstern bidragsyter. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi er mer mobile enn noen gang og dette gjør at det både er behov og forventinger til full bredbåndsdekning i hus og fritidsboliger, og mobildekning der vi ferdes. Enten om dette er langs vei eller sjø, eller i naturen ellers og er dermed blir dekning en viktig del av beredskapen.

Når vi er rundt i fylket er et det dette spørsmålet som oftest kommer opp. Når kan vi få bredbånd eller mobildekning? svært ofte får vi spørsmål om hvordan går det med søknaden og prosjekt vårt, der vi er. I Trøndelag har vi vært offensive med å legge til rette for utbygging av mobil og bredbånd. I 2020 fikk fylkeskommunen tilbake ansvaret for forvaltning av dette, slik vi i Senterpartiet har ment vært riktig hele tida. Trøndelag fikk 1/3-del av alle søknadene i hele landet og da er det ikke så rart at saksbehandlingen utfordrer kapasiteten hos fylkeskommunen, og dermed påvirkes muligheten for realisering av utbyggerne tilsvarende.

Derfor er vi nå veldig glad for at vi etter bestilling fra hovedutvalg for transport har fått en strategi for hvordan en kan nå effektivisere utbyggingene. Vi synes dette ble en veldig bra sak der kommunene og leverandørene i dialog har en løsning på hvordan vi skal sørge for raskere utbygging. Det tas i bruk anbudsmodeller som utnytter kompetansen i leverandørmarkedet og stiller forventninger til de som er med i prosessen uavhengig om det kommunene eller leverandørene. Så ligger det også en forventning her om at tilbud om utbygging blir godt mottatt slik at både innbyggere og bedrifter tegner abonnement.

Det er framtidsrettet å legge opp til at kravet til kapasitet er 100Mbpsi 95 prosent. Selv om jeg har forståelse for at en må være fleksibel i noen sammenhenger med hensyn til kapasitet er det viktig at vi tenker framover og legger til grunn at om et område har mindre behov i dag så kan nettopp tilgang til bredbånd og mobildekning være grunnlaget for vekst og utvikling i et område. Store anbud er en viktig faktor for effektiv utbygging, men det må ikke praktiseres slik at de områdene som har dårligst dekning (og dette er ofte mindre lokalsamfunn) står i fare for å falle utenfor utbyggingsområdene.

Vi har også bedt om at NKom, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet, vurderer sitt mandat og sine retningslinjer for utbygging. Det kan noen ganger se ut som om det ikke er samsvar mellom Stortingets bestilling og måten NKom forvalter sitt oppdrag på. Da tenker vi spesielt på defineringen og grensene mellom kommersielle og ikke-kommersielle områder, dvs hvilke områder som kan få offentlig støtte eller ikke. Vi vet at det finnes tilfeller der områder som er vurdert som kommersielle får svært høye egenandeler for utbygging. Dette fører til at både privatpersoner og bedrifter vegrer seg for å betale, med den konsekvensen at området ikke blir bygd ut.

Det er også et misforhold mellom regjeringens ambisjoner om bredbånd til alle i 2025 og fylkeskommunens ambisjon om full bredbåndsdekning i 2030. Slik saken beskrives kan det fortsatt være slik at ikke alle boliger har fått tilgang i 2030. Jeg håper at måten å bygge ut på nå gjør at vi når våre mål likevel; mere offentlige midler gjør forhåpentligvis utbyggingen mer kommersielt interessant for utbyggerne. Egentlig har vi ikke tid til å bruke så lang tid som fram til 2030 hvis vi skal sørge for en balansert utvikling og bolyst, vekst og utvikling i hele Trøndelag.

Vi må bruke erfaringene fra arbeidet i den nye modellen framover til å se om vi skal sette oss nye og mer ambisiøse mål slik at vi utvikler hele Trøndelag – nær folk.

Kommentarer til denne saken