Skjelstad har gitt Venstre i Namdalen kort vei til makta de siste åtte årene, uten alle er så oppmerksomme på det. Flere av sakene har vært kontroversielle, men i politikken må det alltid gjøres vanskelige avveininger.

Nærøysund kommune ville ikke eksistert i dag uten innsatsen fra André N. Skjelstad. Han satt sentralt plassert i arbeidet med kommunereformen sammen med Jan Tore Sanner, Helge André Njåstad og Geir S. Toskedal. Kommunestyrene i både Vikna og Nærøy vedtok etter folkeavstemmingen at Vikna og Nærøy burde slås sammen, men ble ikke enige om hvor kommunesenteret skulle ligge. Stortinget la dette til grunn, slo sammen kommunene, og overlot til kommunene å finne en løsning på senterstriden. I dag framstår Nærøysund som en framgangsrik distriktskommune med to småbyer. Dette hadde ikke skjedd uten innsatsen til André N. Skjelstad.

Føringstilskuddet til fiskemottakene har medført at mange små fiskemottak langs kysten har blitt opprettholdt. Det har vært avgjørende for mottakene til Rørvik Fisk. Venstre vil ha et bærekraftig fiske av de lokale fiskeressursene langs hele kysten, og André N. Skjelstad har tatt omkampen flere ganger for å opprettholde dette tilskuddet i Statsbudsjettet. For lokale fiskere i Ytre Namdal og Bindal har dette vært helt avgjørende for å drive lokalt fiske.

For å styrke den faglige kvaliteten ved universitetet ønsket rektor ved Nord Universitet i 2019 å flytte sykepleierutdanningen fra Namsos til Levanger. Dette ville vært en utarming av både universitetet og sykehuset i Namsos. André N. Skjelstad fulgte denne saken opp tett mot forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø fra Venstre før demonstrasjonene på festplassen i Namsos. Skjelstads klare budskap var at utarming av universitetet både i Namsos og Steinkjer var totalt uakseptabelt. Selv om universitetet hadde frihet til å ta en slik beslutning, var signalene fra statsråd Nybø et viktig styringssignal til styret.

SinkabergHansen satte PD-saken på dagsorden i et møte med André N. Skjelstad i 2016. Laksesykdommen hadde lenge vært etablert sør for Flatanger. Nå skulle den bekjempes med utslakting dersom den spredte seg til Nord-Trøndelag. Dette var en alvorlig trussel for hele oppdrettsnæringa i Nord-Trøndelag, og betydde at lokale oppdrettere og arbeidsfolk skulle bære hele byrden med å hindre at sykdommen spredte seg nordover. Næringsaktører og fagforeninger både sør og nord for oss støttet denne strategien. De ville få hele gevinsten uten å betale.

André N. Skjelstad tok opp saken med fiskeriminister Per Sandberg, som rask innså problemene dette kunne få lokalt. Han spurte om Venstre ville støtte han dersom han kjørte saken, og det lovte Skjelstad. Historien kjenner vi. Det ble store tap og permitteringer i 2016 og 2017, men Sandberg og Skjelstad fikk gjennomført et nytt bekjempelsesregime. Det sikret dermed arbeidsplassene i oppdrettsnæringen i Namdalen.

Jeg har samarbeidet tett med André N. Skjelstad de siste åtte årene. Han har vært en døråpner som har vist vilje til å stå på for å få viktige saker gjennomført. Med sine 12 år på Stortinget, to perioder på fylkestinget og flere perioder i formannskap og kommunestyrene i Verran og Steinkjer kjenner han politikken godt.

Kampen om utjevningsmandatet i Nord-Trøndelag står først og fremst mellom Venstre, MDG og Rødt.

Stem Venstre hvis du fortsatt vil ha en meget handlekraftig sentrumspolitiker og bonde fra Nord-Trøndelag på Stortinget som ivaretar våre lokale interesser.