Venter sterk nedgang i antall elever: Flere skoler kan bli hardt rammet

– Jeg vil ikke tenke på hvordan kommunen ville vært uten en videregående skole, sier Grong-ordfører Borgny Kjølstad Grande.

– Jeg vil ikke tenke på hvordan kommunen ville vært uten en videregående skole, sier Grong-ordfører Borgny Kjølstad Grande. Foto:

Av

– Jeg vil ikke tenke på hvordan kommunen ville vært uten en videregående skole, sier Brogny Grande (Sp), ordfører i Grong kommune.

DEL

(Trønder-Avisa) Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at utenom Trondheimsregionen, vil samtlige skoleregioner oppleve en tydelig nedgang i antall elever i alderen 16 til 19 år de neste ti årene. Namdalen kommer verst ut og vil kunne oppleve en nedgang i elevtallet på hele 12 prosent.

Som Trønder-Avisa skrev tidligere i september, vil fylkeskommunens utdanningssektor få store økonomiske utfordringer fra 2023, utfordringer som er tett sammenknyttet med den demografiske utviklingen i fylket. Fylkesdirektør Vegard Iversen har vært tydelig på at elevtallsutviklingen, med massiv vekst i Trondheimsregionen og tap i distriktene, vil innebære en reduksjon i skoletilbudet utenfor Trondheim.

En desentralisert skolestruktur har vært et av de viktigste argumentene for hvordan Trøndelag skal kunne bremse sentraliseringen, men hva skjer dersom flere videregående skoler i distriktene må legges ned grunnet for få elever?

Dreier seg om politikk og prioriteringer

En av videregående skolene som vil bli berørt av befolkningsutviklingen, og et følgelig strammere budsjett, er Inderøy videregående skole. Ifølge rektor Petter Skjervold tilsier prognoser at Inderøy kommune vil kunne miste omtrent 50 ungdommer de nærmeste ti årene, hvorav omtrent 20 prosent av disse rekrutteres av Inderøy VGS.

– Inderøy er ganske kraftig berørt av nedgangen i antall 16 til 19-åringer, noe som påvirker rekrutteringsgrunnlaget ved våre programområder som hovedsakelig består av inderøyungdom. Dette får igjen betydning for skolens samlede økonomiske rammer, sier Skjervold.

– Likevel henger vi ikke med hodet grunnet oppslag og fakta om befolkningsutviklingen i fylket, og jobber i stedet offensivt og proaktivt for å se på muligheter hvor vi kan være gode, og skape et tilbud elever ønsker.

Selv om skolen og kommunen jobber for å opprettholde sitt videregående-tilbud, mener Skjervold at en videreføring av den desentraliserte skolestrukturen i hovedsak avhenger av politikken.

– Tall blir ofte stående igjen som den eneste logikken i arbeidet med skole og tilbudstruktur, men til syvende og sist må vi huske at dette dreier seg om politikk og med dette snakker vi om prioriteringer. De største partiene i Trøndelag viser et tydelig ønske om en desentralisert skolestruktur, og at alle videregående skoler i Trøndelag i hvert fall skal bestå ut den inneværende politiske perioden.

Kan ikke bare gi opp når ting blir vanskelig

Namdalen skoleregion vil som sagt miste opp til tolv prosent av elevtallet i videregående alder de neste ti årene. Grong videregående skole, som her er et viktig utdanningstilbud for elever i omkringliggende distriktskommuner, risikerer å bli hardt rammet.

– Vi står i en veldig krevende økonomisk hverdag, og vi har den siste tiden jobbet mye med innsparingstiltak, sier rektor ved Grong VGS, Anne Birgitte Steinsli Sklet.

Hun mener det er et mer nyansert bilde som står bak et strammere skolebudsjett enn en nedgang i elevtallet, men er likevel spent på hvordan dette vil påvirke utdanningssituasjonen i kommende år.

– Jeg er spent, men forblir optimistisk. Vi kan ikke bare gjemme oss bak en pute når ting blir vanskelig. Hittil har vi hatt en god dialog med regionen, og jeg ser ingen grunn til å gi opp som følge av disse framskrivingene. Ut fra de politiske signalene vi har fått fra Trøndelag fylkeskommune, har jeg heller ingen bekymring for at skolen kommer til å bli lagt ned.

Helt avhengig av en desentralisert skolestruktur

Ifølge ordfører Borgny Grande (Sp) i Grong kommune , er kommunen og region Namdalen helt avhengig av å få beholde det videregående tilbudet.

– Jeg vil ikke tenke på hvordan kommunen ville vært uten en videregående skole. Skolen er utrolig viktig for Grong og nærområdet da den representerer en kunnskapsbedrift, ikke bare i form av utdanning, men også fordi den har mange flinke og høyt utdannede lærere som er her og jobber.

– Gode distriktsskoler er svært viktig for oss som kommune, men også for utviklingen i Namdalen. Kommunen har derfor et tett samarbeid med Grong VGS i form av gode tilbud innen blant annet idretts- og fritidsaktiviteter. Slik håper vi å skape gode opplevelser for videregåendeelevene.

Også ordfører Anita Ravlo Sand (Sp) i Levanger , opplever at å ha en videregående skole i kommunen er viktig for samfunnsutviklingen.

– Det er klart at arbeidsplassene på Levanger VGS er viktige for samfunnsutviklingen vår. Skal vi få familier til å bosette seg i vår kommune er det viktig med attraktive arbeidsplasser. Levanger er attraktiv for høyere utdannede, og her bidrar videregående som et viktig supplement til blant annet sykehus og universitet.

Ifølge Sand jobber kommunen aktivt både politisk og administrativt for å beholde og sikre nye linjer ved Levanger videregående skole.

Artikkeltags