Gå til sidens hovedinnhold

Ventetida i barne- og ungdomspsykiatrien er over dobbelt så lang som hos voksne: Planlegger desentralisert tilbud i Ytre Namdal

Styrking av barne- og ungdomspsykiatrien (BUP) blir en prioritert oppgave for Helse Nord-Trøndelag framover. Ventetiden er nå på 68 dager.

STEINKJER: – Det er ventetida vi er bekymret for. Måltallet er adskillig lavere enn dette, sa fungerende fagsjef Svenn Morten Iversen under Helse Nord-Trøndelags styremøte mandag.

BUP har per nå fem fristbrudd. Iversen fortalte at den store utfordringa i Barne og ungdomspsykiatrien er rekruttering. Tidlig i pandemien forventet både spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten at det kunne bli en utfordring med en dårligere psykisk helse i befolkninga.

– Så langt har vi ikke en betydelig større pågang på BUP, sammenlignet med tidligere, sa Iversen.

Les også

Skadet seg 16 timer om dagen og ble tvangsinnlagt som 14-åring: – Ble ikke forstått av helsevesenet

Les også

Kine Malén (31) opprørt over helseforetaket: – Det er noe som virkelig ikke henger på greip her

Rekrutteringsutfordringer

Hittil i år har aktiviteten på BUP økt med 4,3 prosent. Ventetida er 68 dager og BUP har fem fristbrudd.

– Det er ikke antall fristbrudd er ikke unormalt høyt, men ventetida er vi derimot bekymret for.

Nå skal Helse Nord-Trøndelag gjøre tiltak for å bedre dette.

– For å øke tjenestene betydelig, er vi nødt til å få til en bedre rekruttering. Rekruttering i BUP har vært ei utfordring over tid. Å styrke tilbudet innen Barne- og ungdomspsykiatrien er en prioritert oppgave for Helse Nord-Trøndelag. Det gjelder også under omstilling og utviklingarbeid, sa Iversen før han listet opp flere tiltak.

HNT skal nå rekruttere flere behandlere, som pedagoger, sykepleiere, leger og psykologer.

– Spesielt har leger og psykologer vært vanskelig å rekruttere, men her må vi gjøre en ekstra innsats, sier Svenn Morten Iversen.

Nytt tilbud i Kolvereid

Helse Nord-Trøndelag skal også øke bruken av kveldspoliklinikk og opprette desentraliserte tilbud i Stjørdal og Kolvereid.

– Der har vi konkrete planer om å knytte til oss leger med tilknytning til disse stedene.

Kostnadene på tiltakene er estimert til å være mellom 2 og 2,5 millioner for 2021, og vil dekkes av avsatt buffer.

Når det gjelder voksenpsykiatrien, har Helse Nord-Trøndelag en ventetid på 27,5 dager, bare halvparten så lang ventetid som hos BUP. Voksenpsykiatrien har to fristbrudd.

Selv om voksenpsykiatrien i høst har fått økt antall henvisninger har ventetida holdt seg stabil.

– På tross av økt antall henvisninger er det fortsatt bare to fristbrudd, og ventetiden er godt innenfor kravet, sier Svenn Morten Iversen.

Kommentarer til denne saken