Vet dere at det fra neste måned kan bli slutt på at legevakten besøker dere i hjemmet? Vet dere at det fra neste måned kan bli slutt på at legevakten rykker ut når dere er som sykest? Vet dere at det fra neste måned kan bli slutt på at legevakten tilser dere på sykehjem, dere i omsorgsboliger og dere i alle andre institusjoner? Og vet dere at det fra neste måned kan bli betydelig lengre ventetid på alle typer legetimer for både store og små?

Dette er konsekvensene som i varierende grad vil ramme dere dersom legevakten i Bindal flyttes til Nærøysund kommune. Den endelige kontrakten for samarbeid om legevakt er nå på høring, tidspunktet som er skissert for flytting av legevakten er 1. juli 2022.

Alt er nå lagt til rette for å kunne avgjøres med ett enkelt vedtak i neste kommunestyremøte 23. juni – dette er den siste brikken i puslespillet som må falle på plass.

Legetjenesten har så langt vært taus i prosessen, men nå vil vi bli hørt! Nå vil vi at dere skal høre våre meninger! Nå vil vi at politikerne skal høre våre meninger! Dette er hva vi ønsker å formidle:

Kjære, kommunestyre i Bindal kommune

«Legetjenesten i Bindal kommune, det vil si alle leger, sekretærer og vikarer, er fullstendig imot et interkommunalt legevaktsamarbeid med Nærøysund kommune. I motsetning til hva hensikten med samarbeidet er ment å være, mener vi at et slikt samarbeid vil øke rekrutteringsvanskene til legetjenesten i Bindal kommune. Vi mener at det vil bli mindre attraktivt både for våre fastlegekolleger og vikarer å søke jobb i kommunen. Å inngå et legevaktsamarbeid mener vi vil være som å kaste bensin på en legetjeneste som allerede står i flammer.

Vi mener at et legevaktsamarbeid vil føre til en betydelig svekkelse av kvaliteten på både den akuttmedisinske beredskapen til innbyggerne i Bindal kommune, og kommunens legetjeneste i sin helhet. I tråd med dette mener den lokale ambulansetjenesten at det vil være vanskeligere å drive tjeneste i kommunen uten en lokal legevakt, de mener at konsekvensene av dette vil påfalle innbyggerne i Bindal kommune.

Fra et økonomisk perspektiv tror vi det vil bli dyrere for kommunen å delta i et samarbeid. Her kan vi bl.a. vise til at våre kolleger i Steigen kommune, en liten kommune med 2579 innbyggere, etter 20 år i et interkommunalt samarbeid, gikk ut av samarbeidet i 2020. Blant flere ting lå årsaken i at det ville være økonomisk gunstigere å drive en egen lokal legevakt.

I en artikkel i Utposten skriver daværende kommuneoverlege i Steigen kommune følgende: «Økonomisk sett vil nesten enhver form for lokal organisering av legevakt gi lavere kostnader enn kostnadene Steigen kommune vil ha ved videre drift av Nord-Salten legevakt og lokal KAD-ordning fra 1.1.20.»

Til slutt mener vi at selv etter pensjonering av nåværende kommuneoverlege vil vi i legetjenesten være fullt kapabel til å ivareta vår egen legevakt i Bindal kommune på ubestemt tid, dette gitt at kommunen er i stand til å ivareta legetjenesten forøvrig. I motsetning til dette vil et samarbeid kunne medføre at enhver av oss leger vil trekke oss fra vaktordningen, Bindal kommune vil da måtte dekke sin andel vakter ved den interkommunale legevakten på andre måter.

Dette kan være starten på slutten for legetjenesten. Dersom kommunestyre på generelt grunnlag er interessert i å opprettholde en egen legetjeneste i framtiden, fraråder vi på det sterkeste å inngå et legevaktsamarbeid med Nærøysund kommune»

Med vennlig hilsen

Legetjenesten i Bindal kommune

Vårt budskap er krystallklart – vi vil ha legevakten her! Nå vil vi ha deres hjelp, nå vil vi ha dere med på laget, nå vil vi at dere skal si hva dere mener, nå er det på tide at dere blir hørt! Vi blør ikke saktere i Bindal enn resten av Norge, og vi gir ikke slipp på vår legevakt uten kamp – det er nå eller aldri!

Dette innlegget ble først publisert på Facebook-siden, Det som skjer i Bindal. NA har fått tillatelse til å gjengi innlegget.