Gå til sidens hovedinnhold

Vi aksepterer ikke at det skal gå på bekostning av det lille som grendene fortsatt har igjen

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi ser til vår store skuffelse og overraskelse at det i kommunedirektørens forslag til budsjett for Nærøysund kommune 2021 er foreslått å stenge bassenget på Foldereid. Dere skulle sett den haugen av sko i gangen i samfunnshuset på Foldereid når det er bassengkveld og hørt den glade latteren som fyller bassenget, sett mestringsfølelsen hos ungene når de livsviktige svømmeferdighetene er på plass, møtt de fornøyde voksne som har «svømt til Kroatia» i landsomfattende kampanjer og gjengen av frivillige badevakter som stiller opp hver uke.

Vi setter utrolig stor pris på bassenget, og nevner det med stolthet blant tilbudene som finnes på Foldereid, og som et eksempel på at kommunen ser mer enn sentrum. Bassenget på Foldereid bidrar til å oppfylle de gode målsetningene kommunen har om bedre folkehelse, bolyst og bli-lyst, samarbeid med frivilligheten og levende grendesamfunn.

Målsetninger er ingenting verdt uten tiltak, og her har dere et stjerneeksempel på et tiltak som fungerer og som verdsettes! Det gir ikke mening å fjerne det for en beskjeden innsparing i et enormt regnestykke. Dere politikere har gjort dristige valg ved de store investeringene som nå gjøres i kommunen. Vi forventer at dere har sett konsekvensene av disse valga, og at dere ikke har tenkt å dekkekostnadene ved å strupe de få kommunale tilbudene som finnes i grendene!

Nå er det Foldereid som utfordres, neste gang kan det være et annet av de mange små lokalsamfunna som Nærøysund består av.Vi forstår selvfølgelig at Kolvereid og Rørvik må ha flere tilbud og at sterke senter tjener hele kommunen. Men vi aksepterer ikke at det skal gå på bekostning av det lille som grendene fortsatt har igjen av kommunale tilbud.

Det oppfattes som svært urimelig, og det bidrar til å bygge opp en motsetning mellom sentrum og grender som er skadelig for kommunen.

Kjære, politikere: Vi forventer at dere ser hva grendene betyr for Nærøysund kommune, og at dere viser det gjennom aktive valg i budsjettbehandlinga. Bevar bassenget på Foldereid!

Kommentarer til denne saken