Flatanger Idrettslag driver aktiviteter for barn og unge i Flatanger kommune. Laget har lang historie som strekker seg i ca. 100 år bak i tid, og i 2022 feiret vi 50 år som Flatanger Idrettslag. Flatanger Idrettslag har aktiviteter tilrettelagt for barn og ungdom med klatring, turn, allidrett, fotball og ski.

Ved utgangen av 2022 hadde laget ca. 90 % oppslutning i enn eller flere aktiviteter fra barn og unge på Lauvsnes skole. Det er ett fantastisk bra tall og forteller egentlig mye. I tillegg har Flatanger Idrettslag to seniorfotball lag for herrer. Med spill i 4 og 6 divisjon. Det er også fra høsten 2022 startet opp seniorfotball for damer. Flatanger Idrettslag har som mål å drive med billig aktiviteter for de som er brukere. Inngangsbilletten for familier for å være med i aktiviteter er satt veldig lavt. 600 kr i årskontingent. Det skal ikke koste mye å være med på aktiviteter. Ingen skal ekskluderes for å ikke ha råd til å være med!

Men det koster å drive ett idrettslag. Spesielt seniorfotball aktiviteten koster mye. Bare for å få dommere til å dømme kamper i Flatanger kostet det oss i 2022 -83 000 kr. Dette er utgifter som ligger på kanskje 15 000 - 20 000 kr i Trondheim. Kostnadene er kjøring til Flatanger. Budsjettet for Flatanger Idrettslag var i 2022 var på ca. 600 000 Kr. For å drive idrettslaget er vi helt avhengig av sponsor midler for å holde aktiviteten i gang. For 2022 hadde vi en sponsor inntekt på 290 000 Kr. Over 200 000 kr av dette kom direkte fra Havbruksnæringen.

Les også

Kunnskapskommunen i havgapet

Grunnrenteskatten som nå innføres i Norge tror vi vil være katastrofale for aktiviteter som Flatanger Idrettslag driver. Det vil bli langt vanskeligere for vår del å opprettholde aktiviteter til den lave kostnaden det er i dag for våre medlemmer. Det vi være vanskelig, kanskje umulig å opprettholde satsingen på seniorfotballen med reduserte sponsorinntekter.

Vi har i dag mange nye familier som er flyttet til Flatanger. Seniorfotballaget er absolutt en av grunnene til at familier har kommet til Flatanger. Sponsorinntekter fra Havbruksnæringen er smøremidlet og drivkraften i nesten alt frivilligarbeid langs kysten. Samme hva slags aktiviteter enten offentlige, Kirkelige, Kulturelle, skoleturer eller idrett som arrangeres har havbruksnæringen stilt opp med sponsor midler. Dette er en av de viktigste årsakene til at unge folk velger å bosette seg på kysten i stedet for i byer. Bolyst skapes for slike steder som Flatanger med gode aktivitetstilbud. Med det nye skattesystemet vil mye av disse tilbudene forsvinne fra slike steder som Flatanger. Det vil mye mindre penger igjen for havbruksnæringen å bruke på å sponse nærmiljøet. Den lokale frivilligheten er jeg veldig bekymret for nå. Det vi igjen føre til at det blir mindre attraktivt å bosette seg i Flatanger. Vanskeligere å skaffe arbeidskraft til bedrifter. Mindre å drive frivillig arbeid for.

Vi anser det som et slag i trynet for frivilligheten i Flatanger at skattetrykket på havbruksnæringen vil bli så stort. Hele skatteforslaget skulle ha vært trukket tilbake. Ikke innført fra 01.01.2023. Skattelegging av Havbruksnæringen må få en politisk behandling i Stortinget før den blir iverksatt. Er dette en reel høring? Metodikken som Finansdepartementet har brukt er direkte fiendtlig for demokratiet.

Les alle høringssvarene her