Først den 4.oktober 2021 ble begrepet internt arbeidsdokument introdusert for FIL, ved personlig oppmøte ved kommunal etat, etter utallige henvendelser pr. mail. Ved dette møtet ble FIL sin representant også utsatt for direkte løgn. (Nei, ingen opplevelse av eller følelse av, men en svært reell erfaring av å bli løyet for.) FIL har i etterkant klaget på bruken av begrepet internt arbeidsdokument fordi: Innhold har blitt delt av ordfører Amund Hellesø, til deler av befolkningen på Foldereid (som ikke er kommunalt ansatte) som satt rundt bordet på Joker Foldereid sin cafe.

Slik skal man ikke behandle et internt arbeidsdokument. Da er det ikke lenger grunn til å klassifisere det som det.

Enhetsledere ved skolene fikk først beskjed i oktober om at innholdet ikke burde snakkes om offentlig. Innholdet i rapporten er ikke av et slikt omfang at det var noen grunn til å holde det tilbake (ingen statshemmeligheter) – og man har faktisk lov å offentliggjøre innholdet til berørte parter som her FIL og FAU før politisk behandling.

Vil ha innsyn i hemmeligholdt rapport: – Vi blir mistenksomme

Kommunedirektøren synes kanskje dette er å være tydelig, det synes ikke FIL. Når det gjelder grunnlaget for rapporten er det grunn til å reagere når man ser at summene inkluderer totalrenovering og nytt tilbygg etter dagens krav til universell utforming. Bygget er ikke nytt og det er da ikke tilbakevirkende kraft på universell utforming. Bassenget på Foldereid kan etter FIL sitt syn svært godt renoveres og tas i bruk for langt mindre midler enn det som rapporten da viser til. Det er lov å stusse når ting høres urimelige ut.

Angående prioriteringer; Amund Hellesø: Nei, dessverre kan ikke slottet flyttes til Kolvereid eller Rørvik, selv om du skulle måtte ønske det. (Her synker jeg ned på samme lave nivå som du benytter deg av i din retorikk og argumentasjon i NA) FIL ønsker ikke ny svømmehall, operahus, teaterbygg, kino, museum, eller idrettshall. Vi har et svømmebasseng som frem til våren 2021 var i drift. Vi ønsker kun at eksisterende tilbud driftes videre som lovet i 2021.

Vi har lest den forpliktende samfunnsplanen som omhandler opprettholdelse og nye møteplasser for folk i grendene, vi har lest om betydningen av fysisk og psykisk helse, om bo-og bli lyst, om verdiskaping. Og til tross for kommunedirektørens mening om at det ikke finnes kompetanse i bygda som forstår seg på å lese rapporter og innholdet i disse, (Beklager Bjørnar Skeie, Svein Kristian Skeie og Arnt Wendelbo m.fl.), så besitter vi faktisk evne til å innhente opplysninger når ting skurrer, vi har en evne til å spørre selv om vi ikke får tydelige svar.

Vi gir oss ikke, vi spør videre, finner den kompetansen som kan hjelpe oss. Vi trenerer ikke svar, vi lyver ikke, vi presenterer ikke halvsannheter for folk, vi forlater ikke møter vi blir innkalt til, vi forteller ikke andre at de ikke er kompetente til å lese og forstå innholdet i rapporter. Vi bruker ikke slike hersketeknikker. Vi møter opp til spørretime og respekterer at vi kun får stille spørsmål, selv om vi stiller oss undrende til og blir oppbrakt over forskjellsbehandlingen vi får f.eks vs. Arbeiderpartiets sin representant som får «legge ut om» samarbeid over kommunegrenser i forhold til Geo-park etc. før hun til slutt stiller ETT spørsmål til ordfører og adm.

Vi hørte ikke et ord fra ordfører og adm. om at hun dessverre ikke fikk anledning til å kommentere eller fortsette sin innledning. Vi svelget også det, der og da. Vi kjemper videre fordi vi er glade i grenda vår, vi vil ha et levende bygdesamfunn med tilflytting, tilbud som gjør det attraktivt å komme til oss. Vi vil at barn, unge, voksne og eldre i bygda vår skal få beholde sitt eksisterende tilbud om basseng. Vi vil beholde en viktig møteplass i bygda til de som ikke spiller fotball eller går på ski. Vi vil at alle skal kjenne på fysisk og psykisk mestring. Vi vil at ungene våre skal slippe kjøreturen tur-retur på mellom 6–10 mil på sen ettermiddagstid.

Vi vil beholde alle som vil bli værende i bygda, nettopp fordi vi har de tilbudene vi har, akkurat her. Vi ivrer for bo- og blilyst i grenda vår.