Nyheten ble omtalt i NAog NRK Midt-Nytt onsdag, ordfører Amund Hellesø i Nærøysund, og daglig leder ved Lundstua AS, Silje Guntvedt Jakobsen, ble begge intervjuet om saken.

Lund grendelag tror som de, at sparetiltaket aldri vil bli gjennomført.

Vi har forståelse for at AtB vil bruke store ord for å få fram alvoret i saken. Men dette er å gå alt for langt og det er et hån mot lokalsamfunnet, om ikke hele Namdalen.

Man burde virkelig slippe å få høre slike nyheter.

På Lund satses det for tiden millioner innen næringslivet fordi man har stor tro på framtiden. Å få denne nyheten fra AtB «slengt i ansiktet» er sterkt demotiverende og etter vår mening et overgrep.

At et aksjeselskap, som i utgangspunktet ikke er politisk, eid av Trøndelag fylkeskommune (som er politisk), kan komme med en slikt forslag til sparing er ufattelig.

Nyheter om AtB sine gjøremål, blir bare mer og mer forunderlig:

  • skoleruter som ikke kjøres som pålagt
  • vektere på skolebusser hvor sjåføren kjenner alle skolebarna
  • forslag om fjerning av en viktig del av fylkesvegsambandet

Det AtB her gjør er uforenelig med samfunnsoppdraget man er gitt. Vi opplever også at AtB ikke har tilstrekkelig lokalkunnskap for å ivareta slike tjenester i Namdalen og man bør nå få tatt en full gjennomgang av AtB AS og selskapets rolle som ansvarlig for offentlig transport i Trøndelag.

Vi mener tjenesten bør føres tilbake til fylkeskommunen. Lokalkunnskap har sine fordeler og kan ikke undervurderes.