For en tid tilbake utfordra organisasjonen Nei til atomvåpen norske kommuner gjennom uttalelser å legge press på regjeringa, slik at de undertegner FN-avtalen om atomvåpenforbud. I dag er vi i ferd med å normalisere atomvåpen i omtale av forsvarsmidler. Dette er en svært farlig utvikling. Vi må ikke bli naive – dette er det verste masseødeleggelsesvåpen som finnes. Husk dette er våpen som ikke skiller mellom sivile og stridende.

Grong SV fikk med seg Grong MDG i å imøtekomme Nei til atomvåpen sin utfordring. Derfor hadde vi forslag til uttalelse i Grong kommunestyre i april-møtet. Vårt hovedbudskap der var at den norske regjering måtte på vegne av Norge skrive under FN-avtalen mot atomvåpen. Dette stemte Sp, Ap og Høyre imot. Varaordfører Fiskum holdt et flammende innlegg om Natos viktige rolle, vi måtte for all del ikke svekke Nato. Kjære varaordfører – det var ikke ja eller nei til Nato uttalelsen omtalte, men Norges holdning til atomvåpen. Derfor tolker vi disse partienes stemmegiving slik at de ikke ønsker å være med på å få på plass et forbud mot atomvåpen. Det er en skremmende holdning i våre øyne, hos oppegående politikere. Grong SV og Grong Mdg viste ansvar i en alvorlig sak – Sp, Ap og Høyre viste det motsatte.