Det er en enorm optimisme her i Nærøysund. Det er et næringsliv som har ambisjoner om å skape nye spennende arbeidsplasser og økt bærekraftig verdiskapning i årene fremover. Vi opplever at flere ungdommer vil «heim» etter noen år med studier og jobb andre plasser i Norge og verden. Mange ser mulighetene som ligger her på kysten – mulighet til å bli en del av et fremtidsrettet arbeidsliv og like viktig et lokalsamfunn i positiv utvikling.

Kommunen har vedtatt en strategisk næringsplan med punkter som:

- Bli landets ledende sjømatregion på god utnyttelse av havrommet

- Full barnehagedekning, kvalitetsorienterte grunnskoler, samt videregående skoler med et bredt tilbud som speiler det lokale næringslivet

- Fokus på trivsel og bolyst ved å tilrettelegge for møteplasser og et rikt kultur- og fritidstilbud for alle innbyggere

Dette forteller tydelig hva man må rigge kommune for fremover. Men hvordan vil denne strategien påvirke øvrige planer i kommune – innenfor skole, helse og infrastruktur? Samtidig må vi ta med oss Nærøysund sin økonomiske realitet inn i dette bildet. Vi er bekymret for den høye lånegjelda og de høye driftskostnadene, som begge ligger over kommunestyrets vedtatte målsetninger.

Skal vi som kommune og lokalsamfunn være rigget for en videre positiv utvikling, trenger vi også positiv utvikling i de kommunale tjenestene. I lys av de økonomiske realitetene i Nærøysund, krever dette at politikere og administrasjon finner gode samarbeidsformer og tydelige prioriteringer. Hvor skal vi satse? Hvor skal vi ikke sette inn ressursene? Og hvordan involverer vi de ansatte og befolkningen i å finne de beste løsningene?

Det er fort gjort å tenke at her må det kuttes der det kuttes kan. Det er en kortsiktig løsning. Den riktige løsningen er å jobbe med det som trigger vekst og nye mulighetsrom.

Nærøysund trenger tydelig politisk ledelse og tverrfaglig samarbeid for å lykkes på sin utviklingsreise. Det er nemlig lett å skyve utfordringene fremfor seg og ty til La-det-skure-ledelse. Det er bare det at det løser ikke den reelle utfordringen vi står ovenfor.

I to kronikker i DN (22.j uli og 7. august) skriver professor Linda Lai og professor Øyvind L. Martinsen at La-det-skure-ledelse, er mer destruktivt enn mange tror. De bruker dagens regjeringens manglende evne til å ta ledelse som eksempel: «Situasjonen krever ledelse, men statsminister Jonas Gahr Støre synes å ha tatt en beslutning om ikke å ta beslutninger». Det å gjentagende velge en tilnærming til utfordringer med «skal følge med» er en form for passivitet, som verken innbyr til tillit eller løsninger.

Slik skal vi ikke ha det her i Nærøysund. Her skal vi finne mulighetene i utfordringene – og det gjennom aktiv ledelse og involvering.

Du skal bli sett, hørt og tatt på alvor.

Vi har mange dyktige folk i kommunen, i næringslivet, i frivilligheten og i lokalpolitikken. Vi har engasjert ungdom med viktige stemmer. Skal vi lykkes, gjør vi det best sammen. Nærøysund Høyre er klar til å ta lederansvaret og bidra til at alle vi i nye Nærøysund kommune opplever å bli sett, hørt og tatt på alvor.

Du skal bli sett som barn og ungdom i Nærøysund. Du skal bli hørt som ansatt i Nærøysund. Du skal bli tatt på alvor som pårørende i Nærøysund.

Selv er jeg helt fersk i lokalpolitikken. Det gjør at jeg vil bruke tiden fremover til å lytte. Det skal legges ned et godt stykke arbeid med vårt partiprogram foran neste års valgkamp. Programmet skal først og fremst bli et dokument å styre vårt politiske arbeid etter – ikke valgflesk, som ikke følges opp når hverdagen kommer. Derfor ønsker jeg å lytte til dere for å få innspill til vår politikk. Kanskje kjenner du på lysten til å bidra her? Da vil jeg høre fra deg.

Ulik kunnskap, livserfaring og livsfase er en styrke når vi som team skal utarbeide god lokalpolitikk.

Vi i Nærøysund Høyre har også plass til flere på laget frem mot valget i 2023. Bli med som lokalpolitiker eller som frivillig i valgkampen. Bli med å bidra i Team Høyre!

Jeg ser frem til mange gode samtaler i tiden fremover.