Valget nærmer seg og partiene på venstresiden øker i oppslutning. Derfor kjenner vi på en klump i magen når vi ser at partiene på venstresiden kappes om å ville svekke friskolene.

I Namdalen har vi flere friskoler. Vi har selv gått på Bjørkly skole og er veldig takknemlig for at dagens regjering har sett verdien av valgfrihet. KrF har friskolene som en kampsak i valgkampen, og vil blant annet gi friskolene bedre økonomiske rammer, slik at de er et reelt alternativ til den offentlige skolen, for alle.

KrF har lenge kjempet for en friskolelov som legger til rette for skoler med alternativ pedagogikk eller livssyn, eller skoler med en spesiell egenart. I dag får friskoler mindre statsstøtte og ingen statsstøtte til skolebygg. Nå vil KrF øke kapitaltilskuddet til friskolene og sikre friskolene økonomi til å kunne tilby undervisning på lik linje med den offentlige skolen.

Venstresiden ser ut til å være allergisk mot alt som ikke drives av det offentlige, og lukker øynene for at friskoler har hjulpet mange tusen elever gjennom grunnskolen og videregående. I 2020 var det nesten 30.000 elever på ulike friskoler. Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk venstreparti går nå aktivt inn for å gjøre skolehverdagen vanskeligere for disse elevene.

Derfor trenger vi KrF som ønsker full dekning av spesialpedagogiske utgifter ved friskolene, sikre friskoler som etablerer SFO rett til offentlig støtte og sørge for fortsatt ansettelsefrihet på bakgrunn av skolens formål. Sistnevnte vil spesielt bli truet om det blir regjeringsskifte i september.

Både Overhalla Montesorri og Bjørkly skole er skoler som beriker skolelandskapet i vårt område. Vi oppfordrer derfor dere med stemmerett til å stemme på politikere som sørger for at barn i Namdalen også i fremtiden skal ha muligheten til å velge en friskole.