Nå kan det serveres alkohol på utesteder fram til klokken 23.00, men vi må sitte pent ved bordene. Det gjelder å holde en meters avstand, og vi bør fortsatt ikke ha mer enn ti gjester hjemme. Ved skolene blir det også en mer normal hverdag. På den annen side rammes store deler av kulturlivet og breddeidretten av fortsatt av antallsbegrensninger. Det er beklagelig.

Regjeringas nye korona-opplegg er en innrømmelse av at vi står ved et veiskille. Flere av oss må regne med å bli covid-syke. Men den nye omikron-varianten av koronaviruset fører i mindre grad til alvorlig sykdom og død. Ulempen er at omikron er mer smittsom enn de tidligere variantene av viruset. Vi må bare unngå at for mange blir covid-syke samtidig. Da risikerer vi at helsevesenet kneler. I tillegg må vi uansett regne med økt sykefravær, noe som vil ramme alle deler av samfunnet.

Her er det naturlig nok en hårfin balansegang. Vi tilbys nå noe mer frihet under ansvar. Restauranter kan komme lettere økonomisk over kneika når det igjen kan skjenkes alkohol. Det er fortsatt stor strid om et nytt og tilpasset koronapass er veien å gå for å kunne åpne for større kulturarrangementer. Regjeringa har somlet unødig lenge. De juridiske, smittevernfaglige og politiske konklusjonene for dette burde ha vært trukket allerede før jul.

Regjeringa synes å ha funnet et fornuftig balansepunkt. Frihet har blitt veid opp mot smitteverntiltak. Samtidig er det viktig å holde mest mulig av næringslivet i gang. Noen mener regjeringa burde ha sluppet opp mer. Andre frykter for egen og andres helse. Dette skjer i en situasjon der mange av oss er lei av inngripende tiltak som har vart i snart to år.

Vegen ut av koronapandemien er å øke immuniteten i befolkninga. Det skjer hovedsakelig gjennom økt vaksinering. Nå er de aller fleste vaksinert to ganger, og en stor andel har fått en tredje oppfriskningsdose. På toppen av dette kommer økt immunitet som en følge av at stadig flere blir covid-syke. Det påhviler oss alle et ansvar om å opptre varsomt og ta nødvendige forholdsregler. Det vil straffe seg ved neste korsvei dersom vi senker skuldrene for lavt. Vi må lære oss å leve med koronaen på en ny måte.