«Fisken i havet den er vores brød, og mister vi han da lider vi nød, og jammerlig nødes at sukke».

Dette skrev Petter Dass på slutten av 1600-tallet, uten å ha lest eller ha mulighet til å forutse hva som skulle bli FNs 14. bærekraftsmål. Han skrev dette ut fra en erkjennelse av kysten og havets avgjørende betydning for livberging og samfunnsutvikling. I 10.000 år, siden våre forgjengere drev fiske og fangst langs iskanten av det som skulle bli landet vårt, har vi høstet, forvaltet og livberget oss med hva havet kan gi.

Vi har ansvaret for noen av verdens mest verdifulle fiskeribestander som for eksempel atlanterhavstorsken, og vi har stort sett klart å forvalte dette på en bærekraftig og god måte. Det skal vi fortsette med, men det utfordres av både klimaendringer og miljøpåvirkninger. Temperaturstigning smelter stadig større mengder av isen på jorda og endrer havstrømmene. Marin forsøpling har pågått i lang tid og er et gigantisk problem.

Hvalen med magen full av plast som måtte avlives på Sotra i 2017 ble en vekker for oss alle. Vi vet at verdens hav inneholder enorme mengder plast og tilføres 8 millioner nye tonn hvert år. Dette må stanses. Vi ser nå mange gode initiativ med rydding av plast i strandsonen og skjærgården vår. Mange unge deltar og har det som sommerjobb. Vi ser selskapet som spesialiserer seg på innsamling og resirkulering av plastavfall til nye produkter. Dette er bra og vi må legge til rette for mer bevisstgjøring og innsats. Dette er bærekraft og sirkulærøkonomi i praksis.

Norge har sju ganger landarealet til havs. Dette gir oss muligheter, men er også et stort ansvar med tanke på forvaltning og matproduksjon til en stadig økende befolkning i verden.

70 prosent av kloden vår er hav, men vi produserer bare 2 prosent av maten i det. Vi har mer kunnskap om verdensrommet enn om havrommet.

Arthur C. Clarke sa følgende når han så satellittbilder av vår blå klode: «how inappropriate to call this planet earth when it is quite clearly ocean, hvor upassende å kalle denne planeten jorden når den ganske tydelig er hav».

FNs 14. bærekraftmål har følgende i sitt 1. delmål : Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøpling og utslipp av næringssalter.

Dette haster.