Hva har vi gjort feil?

Det var feil å koble seg på Europa uten å sette grenser for hva som kunne skje. Paradokset har nå blitt at EU har begynt å sette grenser. Dette har ikke Ap og høyrepartiene i Norge ikke turt eller villet, på grunn av sin ødeleggende lojalitet til EU og EØS-reglementet.

Oppi hele kaoset kan vi være lykkelige for at Høyre/Frp og andre parti på den sida ikke har fått flertall for utsalg av EL-konsesjonene. Staten kan derfor bestemme. Hadde private kapitalister på kontinentet bestemt over energiressursene våre, hadde vi ikke sett snurten av noen støtte eller subsidiering til forbrukerne for å lindre fattigdommen som oppstår i mange heimer, på grunn av de galopperende prisene.

Vi kan ikke være like lykkelige for energiloven som vart vedtatt i 1990. Etter det har strøm blitt en vare. Nå er det kraftbørsen Nordpool som bestemmer prisen. Etter hvert overtok et nederlandsk selskap (Euronext) to tredjedeler av aksjene der.

Så til noe av det Høyre og Ap snakker lavt om , eller rettere ikke snakker om i det hele tatt. Det er EU-direktivene. Det krever litt å henge med for å finne ut hvor mye av EUs politikk som er godkjent av Norge.

Ved at et flertall i Stortinget vedtok Energipakke 3, ga vi fra oss mye av den lille sjølråderetten vi har igjen. Det ble da vedtatt at krafta i Europa til enhver tid kan flyte fritt dit prisen er høyest. Det ligger dessverre flere direktiv i kø for å bli vedtatt av EU/EØS-tilhengerne i Norge.

Norges tilslutning til Acer. Tragedien her også, er at vi ikke satte ned foten for å bevare landets sjølråderett. Norge skulle sagt nei og sjøl bestemt hva som skulle være forutsetningene for å bygge kabel. Vårt arvesølv (vatnet) importerer nå europeiske høye strømpriser. Kabeltilhengerne hevdet i sin tid det at strømmen skulle bli billigere, eller at prisene ikke ville stige.

Hva kan gjøres for å rette opp de feil som er gjort?

For at det skal være noen realisme i den oppretting som må skje må velgerne stemme inn et annet flertall enn det vi har i dag. Det er jo dessverre også lite realistisk, da det fort kan bli et Høyrestyre. De er jo mest ivrige på at vi skal følge EU og EØS-direktivene.

Vi må reforhandle avtalene om kraftutveksling slik at Norge sjøl bestemmer når vi skal selge og kjøpe.

Vi må, som i gamle dager, sjøl bestemme kraftprisen i landet. Strøm er en infrastruktur som vi skal ha kontroll over.

Det må etableres et statlig selskap som kjøper inn strøm og selger den videre til folk og næringsliv gjennom langsiktige avtaler.

Luksusforbruk skal være dyrere enn normalbruk.

Det må settes klare minstemål for vannmagasin og vannføring i elver.

Offentlig eierskap til småkraftverk må utredes.

Det innføres samme krav til offentlig eierskap for store vindkraftverk som for store vannkraftanlegg.