Petter Dille skriver i NA at skeive personer har gjennomgående dårlig psykisk helse. Det stemmer at forskning viser dette. Det mange imidlertid gjør feil når de refererer til denne type forskning er at de blander sammen korrelasjons - og kausalitetsbegrepet. Det er riktig at det er en sammenheng (korrelasjon) mellom psykisk uhelse og det å være skeiv, det finnes imidlertid ikke vitenskapelig evidens som tilsier at det er såkalte «menneskefiendtlig ideologi» som fører til (kausalitet) dårlig psykisk helse hos skeive.

Les også

Det er helt hinsides å lese at du ber skeive om å ikke innta noen offerrolle drøye tre måneder etter at vi ble skutt etter i Oslo

For eksempel er det et vitenskapelig faktum at transpersoner har en høy grad av psykiatrisk samsykelighet, og vi kjenner også til at selvmordsrisikoen til transpersoner er betydelig høyere enn den generelle befolkningen. Det er derfor lett å trekke en slutning om at det er samfunnet som har påført transpersoner dårlig psykisk helse. Men ved nærmere analyser viser det seg at selvmordsrisikoen til transpersoner ligger på samme nivå som ved vanlige psykiske lidelser, som for eksempel depresjon og bipolar lidelse.

Det betyr at vi ikke kan konkludere med sikkerhet at den psykiske uhelsen er et resultat av «menneskefiendtlig ideologi». Frem til vi har kunnskap om reelle årsakssammenhenger, bør vi være forsiktig med hvordan vi ordlegger oss i det offentlige ordskiftet.

Les også

Vi må lære å argumentere og forsvare oss –uten å ta på oss offerrollen