«De gamle er eldst»

Dette uttrykket har alltid signalisert at «de gamle» både har lang livserfaring og nyttig livsvisdom, at de besitter kraft, tanker og meninger det er vel verdt å lytte til i alle livets sammenhenger.

NA har den siste tiden satt søkelyset på nettopp dette – at «de gamle er eldst» - gjennom flere gode artikler og debattinnlegg:

· Først ute var tidligere NA-redaktør Morten Nordmeland (85), som fortsatt har et glødende samfunnsengasjement.

· Så kom nåværende debattredaktør Lars Mørkved på banen og stilte det betimelige spørsmålet: «Har vi noen nytteverdi av de eldres kunnskap?»

· I de påfølgende aviser finner vi innstendige oppfordringer til Eldreråd og Pensjonistforeninger, om å kaste seg inn i samfunnsdebatten, både fra Trude Drevland, leder for et aldersvennlig Norge, og Hilldur Fallmyr, leder i Trøndelag Eldreråd.

Les også

Vi som er eldre må selv sørge for å være synlig

Les også

Takk til debattredaktør Mørkved i NA

Med dette bakteppet vil Namsskogan eldreråd vise at vi har kastet oss inn i den høyaktuelle samfunnsdebatten i Namsskogan kommune for tiden: «Framtidig skolestruktur i Namsskogan kommune – Nedleggelse av Trones skole.»

I Eldrerådets sak 01/21 var det nettopp en Høringsuttalelse om den framtidige skolestrukturen i bygda som sto på sakskartet, og følgende tema ble diskutert:

· Hvordan blir de økonomiske forpliktelsene hvis det opprettes en privat skole?

· Det bør bygges en ny og framtidig skole på Brekkvasselv

· Kommunestyrets vedtak fremmer ikke bolyst

· En nedleggelse av Trones skole vil svekke næringslivet i nedre del av kommunen

· Saken bør dreie seg om fremtidig felles skolestruktur.

Medlemmene i Namsskogan eldreråd hadde en engasjert, saklig og grundig diskusjon i sin første sak i det første møtet på nyåret – ikke om de eldres rettigheter og utfordringer – men om hvordan tilrettelegge for best mulig oppvekstvilkår for barn og unge i hele vår langstrakte kommune, fra Smalåsen i nord til Skorovatn i sør!

Vedtaket ble som følger:

«Namsskogan eldreråd ønsker at Namsskogan kommune ser framover for en ny skolestruktur, og at saken som gjelder nedlegging av Trones skole utsettes fram til høsten 2021. Det må umiddelbart startes en prosess med å se på planer slik at det bygges en ny skole på Brekkvasselv for 1. – 10. klasser for alle elever i Namsskogan kommune.»

Høringsfristen utløp 28/1-21. Alle høringer er under behandling og legges fram for K – styret 3/3-21 når «Framtidig skolestruktur i Namsskogan kommune – Nedlegging av Trones skole» skal behandles.

Eldrerådet i Namsskogan kommune vil på det innstendigste oppfordre vårt unge kommunestyre om å lytte til bygdas eldste høringsinstans. Vi minner dere med dette om at «DE GAMLE ER ELDST».

Les også

Forslaget om nedleggelse av skolen er hastverk. Fine ord om en god prosess med innbyggermedvirkning er bare tull.