Viser til sak vedrørende endringsoppsigelse av 27 kombidykkere i AQS. Vi forstår det slik at det er flere årsaker til at AQS går til det skritt å endre tittelen til en del av kombidykkere. En av årsakene er utløp av kontrakter som inkluderer kombidykkere, en annen er kanskje endringene som er på gang vedrørende hvilke lovverk som skal være gjeldende for kombidykkere – Ref. arbeidsmiljøloven/ skipsarbeidsloven.

Rene yrkesdykkere er organisert i Industri og Energi og følger arbeidsmiljøloven. Kombidykkerne er i dag underlagt sjømannsforbundets tariffavtale og følger skipsarbeidsloven. Sjømannsforbundet er skjønt enig med Industri og Energi om at yrkesdykkere skal være underlagt arbeidsmiljøloven, og dermed organisert i IE. Vi har tidligere hatt en enighet med Industri og Energi om at kombidykkerne følger regelverk til sjøs og er tilknyttet tariffavtale med Norsk Sjømannsforbund.

Når det gjelder kombidykkerne så har de dykking som en del av sine arbeidsoppgaver om bord. Arbeidstiden som går med til dykking utgjør i snitt noen prosenter av arbeidstiden. Resten av arbeidstiden utfører de arbeidsoppgaver tilknyttet maritime stillinger om bord, det være seg navigering, serviceoppdrag om bord som er typisk matros oppgaver.

Oppdrettsnæringen etterspør kombidykkere, da dette gir dem en langt større fleksibilitet ved serviceoppdrag. Ofte utgjør dykkingen kanskje bare en liten prosentdel av service oppdraget, og da er det uvurderlig viktig å ha tilgang til dykkere om bord som kan gå i sjøen for å utføre ett kort oppdrag. Ved endring over til arbeidsmiljøloven vil det ikke være åpning for å fortsette med denne praksisen, blant annet grunnet arbeidstiden underlagt sjøfartslovgivning er høyere enn arbeidsmiljøloven tillater. Dermed sparker man altså bein under noe som fungerer utmerket i dag. Som en konsekvens av pågående endring vil selvsagt servicebåt rederiene få en stor utfordring i hvordan dem skal organisere oppdrag der dykking utgjør en liten del av oppdraget. Vi stiller oss fullt og helt bak dem på at ved en endring av lovverk vil dette rasere noe som i dag fungerer utmerket.

Vi reagerer på at det fremstilles som sikkerheten ikke blir skikkelig ivaretatt ved å følge lovverket til sjøs. Dykkelagene ble for noen år siden utvidet fra 3 til 4 mann, så sikkerheten er helt klart styrket og ivaretatt. Det er vel nettopp sjøfartsdirektoratet som har kyndig kompetanse på hvordan lovverk til sjøs skal praktiseres. Havbruksnæringen har dessverre hatt en altfor høy ulykkesstatistikk, men vi har ikke sett noe tall som viser at nettopp kombidykkerne er en utsatt gruppe på skadestatistikken. Vi har heller ikke mottatt noen bekymringsmeldinger fra våre medlemmer på at dagens praksis er uforsvarlig og utgjør en sikkerhetsrisiko.