Torgeir Strøm (SV) sa det alle tenkte, med unntak av representantene i Venstre og Frp, at med dette vedtaket viser fylkeskommunen seg fra sin beste side som samfunnsutvikler. Jøbyggen hadde tidligere på dagen kjempet for bru-saken, men måtte konstatere at flertallet i fylkestinget vedtok å få en reguleringsplan. Da skal det komme fram ytterligere faglige råd om bru-saken. Den visa kjenner vi til fra før.

Blant dem som er kritisk til en bruløsning er Ap, men de gikk med på å støtte forslaget om en reguleringsplan for å tilegne seg ny kunnskap om noe de i utgangspunktet er imot. De som mener at jøbyggen har grunn til å føle seg snytt nok en gang, har absolutt et poeng. Samtidig kan denne planen danne grunnlaget for en riktig beslutning på sikt - det er ikke gitt at ei ferge er den billigste løsninga om noen år.

De ansatte og elevene ved Olav Duun videregående skole har også vært tålmodige. Om skolen for ti år siden framsto som moderne, er det langt fra tilfelle i dag. Det kom godt fram i et grundig og bredt saksframlegg fra fylkeskommunedirektørens side. Regionbyen kan få en videregående skole som er rettet mot framtidas krav og framstå nyskapende.

Det er all grunn til å rose flertallspartiene for at de landet saken. Debatten i fylkestinget avspeilet at det har vært en grundig prosess i partiene fram mot vedtaket. Det er sjelden en opplever en slik bred politisk enighet om en så stor sak i fylkestinget. Dessuten har Hele Trøndelag skal med fått en ny betydning.

Ros fortjener Namsos kommune og tidligere ordfører Arnhild Holstad (Ap), som har vært en sterk pådriver. Fylkespolitikerne føler seg trygg på at prosjektet med utdanning, kultur og næringsvirksomhet er verdt å satse på. Nå kan kommunen, i samarbeid med fylkeskommunen, ta fatt på regulering og forprosjekt for utvikling av Nexans-tomta.

Bygg en by er ikke ukjent terreng for namsosinger.