Russlands invasjon av Ukraina er et brutalt og antihumanistisk angrep på det liberale demokratiet. Vi kan ikke la de autoritære kreftene vinne. Humanismen anser demokrati, rettstat og menneskerettigheter som helt grunnleggende for at vi skal kunne leve frie og gode liv.

På møte i FNs menneskerettighetsråd i forrige uke oppfordret Human-Etisk forbund, sammen vår internasjonale paraplyorganisasjon Humanists International, FN til å innføre tre tiltak:

Russland må suspenderes fra FNs menneskerettighetsråd. Det må opprettes en granskningskommisjon for Ukraina for å dokumentere alle menneskerettighets- og folkerettsbrudd så verdenssamfunnet kan stille Putin-regimet til ansvar for sine forbrytelser. Det bør opprettes en spesialrapportør for menneskerettigheter i Russland. Det er ikke bare Ukraina som lider på grunn av Putins undertrykkende regime. Det gjør også vanlige russere.

Ukraina kjemper ikke bare en kamp for sin egen selvstendighet. De kjemper på vegne av oss alle som er så heldige å bo i demokratiske, liberale land.