Vi i KrFU vet at mange barn og unge sliter med psykiske utfordringer. Dette har dessverre blitt forsterket i løpet av pandemien. Derfor har det vært veldig viktig å ha KrF i regjering - et KrF som ønsker å løfte mennesker. I regjering har vi fått solide gjennomslag for slike løft. Mens forrige rødgrønne regjering nedprioriterte psykisk helse gjennom store økonomiske kutt, ser vi nestekjærlighet i praksis når KrF i regjering styrker arbeidet for god mental helse.

Blant annet har det vært viktig for KrF å prioritere at helsesykepleiere skal fortsette med sine oppgaver blant barn og unge, ikke brukes til vaksinasjonsarbeid under pandemien.

KrFU og KrF har i regjering fått gjennomslag for en lov som krever merking av retusjert reklame. Retusjert reklame er en sentral kilde til dårlig selvbilde og psykiske utfordringer.

I regjering har KrF satt av 160 millioner kroner til tiltak på psykisk helse-feltet for sårbare grupper, 170 millioner kroner til opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse og økt tilskudd til Alarmtelefon for barn og unge med åtte millioner. Dette er viktige tiltak som er gjort for å sikre at barn og unge skal ha gode tilbud.

Forebyggende arbeid er også svært viktig. Det er ikke slik at de unge skal måtte bli syke før tiltak kommer. Derfor kjemper KrF for å styrke frivilligheten. For at hundre tusen barn og unge skal få gå på fritidsaktiviteter som fotball, korps og speider. Fellesskapet og frivilligheten løfter unge og bidrar til god psykisk helse for mange.

Det bekymrer meg at partiene Sp, Ap og SV kan få flertall ved valget i år, når de sist de styrte kutte 400 millioner i behandlingstilbudet for psykiske lidelser. Vi unge trenger politikere som sørger for forebygging av psykisk uhelse, fordi de bryr seg og vil ta vare på mennesker.

KrF har i regjering økt tettheten av helsesykepleiere, fått inn livsmestring, som tema i skolen og vi har satset på familiene og frivilligheten, som idrettslag. Det er bra og viktig, men vi vil mer. Derfor håper jeg du stemmer på et parti som utformer politikk på menneskeverdets premisser.

Dette er sosiale investeringer i fremtiden. En investering i menneskers liv og deres psykiske helse. Dette er løft som betyr mye for enkeltmennesker og for samfunnet. For livet er til for å leve, ikke bare overleve.