Hun sto bak tekst og regi av forestillingen «Utvik Senior» i samarbeid med Rimfrost produksjoner og andre aktører innenfor det rike teater- og kulturmiljøet i Nord-Norge. Hennes far, Rolf Wester, var en sentral politiker for Arbeiderpartiet i Namsos og i fylkeskommunen. Farens politiske ideer og arbeid var nok med på å forme Ninas sterke samfunnsengasjement. Det har gått igjen som en rød tråd i hennes innholdsrike karriere som teatersjef, regissør, dramatiker og manusforfatter.

Vi trenger teater som Hålogaland Teater, som bidrar til å øke samfunnsforståelsen og viten om at storsamfunnet ikke alltid spiller på lag med folket. De som har bygd dette landet. De som ble uskyldige brikker da stormaktspolitikken veltet inn over landet.

Forliset av fiskerbåten Utvik Senior i 1978 utenfor Senja preget nyhetsbildet i Norge i ei årrekke. Den offisielle versjonen var at skipperen feilnavigerte og kjørte på et skjær. Ni personer omkom. I ettertid har det kommet fram at denne versjonen ikke stemmer. Alt taler for at båten ble rent i senk av et fremmed fartøy, som myndighetene holdt skjult for omverdenen.

Det har vært en krevende prosess å skrive teksten og regissere stykket. Nina har hatt samtaler med pårørende, for å danne seg et bilde av hele historien. Før og i tida etter forliset. Det foreligger mye dokumentasjon rundt forliset, men fortsatt er det ikke et avsluttet kapittel. Hun forteller til NA, at det var stunder hun ville gi opp.

Hun sto i det, og «Utvik Senior» ble en forestilling som har satt spor etter seg innen norsk teaterkunst. Hun er prisbelønnet tidligere her til lands og i Sverige. Det er ikke tilfeldig. Nina nyter stor respekt.

Vi stiller oss bak alle gratulasjonene. Vi er glad og stolt over at den utflyttede namdalingen har lyktes i sitt arbeid. Hun er en inspirasjonskilde for alle som ønsker å bygge en karriere innen teaterverdenen. Andre kan ta lærdom av hennes samfunnsengasjement og motet til å gå motstrøms når hun mener det har vært riktig. Vi trenger flere stemmer og hardtarbeidende kulturaktører som Nina Wester.