Gledelig nok ser vi flere slike initiativ i Namsos kommune nå, men de fleste politiske partiene ser ut til å være baktunge og delvis avvisende. Derfor trenger vi en skikkelig næringsdebatt i Namsos kommune.

På Jøa har vi startet et reiseliv- og kulturprosjekt med ca 10 aktører med navnet «Jøa - Landet i eventyret». Målsettinga er å skape 15-20 nye arbeidsplasser. Nærings- og kulturaktører har gått sammen for å løfte Jøa som arbeidsplass og opplevelsessted. «Mennesket, maktene og maten» er vårt motto. Store industriarbeidsplasser kommer sjelden dettende ned fra himmelen. Vi må bygge på de kreative menneskene som bor på øya og de ressursene vi har i bygdasamfunnet. Og inn i framtidssamfunnet må vi skape miljø- og kulturvennlig arbeidsplasser.

Det er mange mindre bedrifter som vokser fram på Jøa nå. Det er innafor lokal mat og drikke, overnatting, gjenbruk, kystkultur, opplevelser og annen kulturnæring. For en garva jøbygg som meg er det spennende å være sammen i et fellesskap med så mange kreative og positive mennesker. I et lite bygdesamfunn er det viktig at små bedrifter ikke ser på hverandre som konkurrenter, men løfter fram øya og bygda sammen. Det er viktig at politikere og administrasjonen i Namsos kommune bakker opp slike positive bygdeinitiativ.

Det skal understrekes at mange bedrifter i vårt nettverk har fått både god veiledning og økonomisk støtte fra Namsos kommune. Det setter nettverket stor pris på. Det vi vil utfordre politikerne og administrasjonen i Namsos kommune på, er å se potensialet i det som i dag er offensive små bedrifter på vegen inn i et mer miljøvennlig samfunn, der hensynet til natur og kultur blir viktigere. Der kortreist og smått kan være godt.

Jøa er ei mangfoldig og spennende øy både når det gjelder natur og kultur. For innbyggerne i Namsos kommune er området ved utløpene av Namsen-fjordene og Follahavet et spennende friluftsområde. Og for tilreisende kan Jøa og Follahavet gi spektakulære naturopplevelser. Folla kan oppleves i blankstille og solnedgang. Men for tilreisende er det kanskje de enorme naturkreftene (maktene) i en høst- eller vinterstorm som er mest spektakulær. Dette er Olav Duuns dikterlandskap - dette er landet i eventyret.

Vårt nettverk ser mulighetene for natur og kulturopplevelser på hele øya. Og gledelig nok ser vi at næringsinitiativene skjer over hele Jøa. Det som bekymrer nettverket mest nå er at så mange politikere og administrasjonen i Namsos kommune ikke ser potensialet i det største næringsinitiativet på Jøa, Brakstad Hamn. Klinkbåten har kommet på UNESCOs verdensarvliste. Båtbyggermiljøet, kystkultursatsinga og grønn opplevelesnæring på Brakstad har et enormt potensiale inn i ei miljøvennlig framtid. Men næringsstøtten uteblir. Politikere i Namsos kommune: Hev blikket, tenk miljøvennlig, tenk framtidsrettet - sats på Jøa og distrikts-Namsos!