Familiene må investeres i og tas på alvor. Familien er samfunnets sterkeste og mest grunnleggende sosiale fellesskap og den aller viktigste rammen for barns oppvekst og utvikling. Når KrFs landsmøte prioriterer tiltak og ordninger for landets barnefamilier, så er det fordi tidlig innsats lønner seg. Barns oppvekst legger grunnlaget for at de får det bra også når de blir voksne. Skal vi lykkes som samfunn må vi investere i familiene.

Jeg vokste selv opp i en familie på seks barn og hadde en god oppvekst, som jeg er takknemlig for. Men så vet jeg også at ikke alle har det slik. Jeg vet at det ikke er lett for alle foreldre og så vet jeg at ikke alle barn vokser opp i gode familier. Derfor vil jeg kjempe for at alle skal få en like god oppvekst som meg.

Når alle partiene nå skal peke ut retningen for de neste årene har KrF vedtatt et ambisiøst partiprogram. Ingen bør bli overrasket over at barnefamiliene står i fokus for KrF, både på kort og på lang sikt. Det er ansvarlig å investere i familiene.

Helt konkret har landsmøtet vedtatt at KrF vil gi småbarnsforeldre en ekstra ferieuke. Mange opplever strevet med å få kabalen til å gå opp. Og en ekstra ferieuke bidra til at foreldre får litt ekstra fritid sammen med sine barn i løpet av året.

Det ble også vedtatt et tak på 7000 kroner i måneden per familie for barnehage og SFO. I tillegg vil KrF utvide foreldrepermisjonsordningen med fire uker, til 53 uker totalt.

Alt dette fordi vi ønsker å støtte opp om familiene og vil gi dem valgfrihet, særlig i småbarnsfasen. I tillegg kan jeg nevne at KrF går inn for å skrote tredelingen av permisjonen og å tilby samlivskurs og foreldreveiledningskurs for alle førstegangsforeldre.

Politikken fra landsmøtet viser veldig tydelig forskjellen i prioriteringer på KrF og andre partier. Den viser hvor vårt fokus ligger, både ideologisk og verdimessig. Det handler om prioritering. Det lønner seg å investere i tidlig innsats, noe også perspektivmeldingen sier tydelig.

I mange år har KrF både fra Stortinget og fra regjering prioritert barnefamiliene høyt. Vi har økt barnetrygden for de minste, og redusert foreldrebetalingen i SFO. Vi har tredoblet engangsstønaden og stått imot gjentatte forsøk på å sable ned kontantstøtten, for å nevne noe. Vi har gang på gang vist at vi kan levere god familiepolitikk og samtidig ansvarlige budsjetter. KrFs landsmøte var tydelige på at det skal partiet også fortsette med.

Dette gir meg håp. Dette gir meg håp for at flere barn skal få en god oppvekst og at flere foreldre skal føle at de mestrer rollen sin. Det handler om å gi alle som vokser opp i landet vårt en god oppvekst og det handler om å legge til rette for at flere velger å få barn. Det vil jeg være med å bidra til. Og derfor fortsetter jeg å engasjere meg i KrF.