Når dette kombineres med en befolkningsnedgang i mange av våre kommuner i Trøndelag, er det grunn til å ta kraftige grep. Vi ser at etter 8 år med Høyre i regjering er behovet stort for et løft for innbyggerne i hele Trøndelag. Slik at det skal være attraktivt å bosette seg også utenfor de større tettstedene.

Ungdommens distrikts panel har lagt frem sine 10 råd til regjeringen som de mener er viktige trekker tiltak som de tror vil gjøre at flere unge ønsker å bosette seg i distriktene.

Her trekkes det frem at tilgangen på en desentralisert skole og utdanningstilbud som tilbyr fag som næringslivet etterspør, er helt avgjørende for at unge ønsker å bo i distriktet. I vår lanserte allikevel regjeringen med Høyre i spissen at de ønsker å innføre ett rent karakterbasert opptakt som inntaksmodell for de videregående skolene i alle fylker.

Til nå har fylkene fått avgjort inntaksmodell selv, og i Trøndelag har vi valgt nærskoleprinsippet.

Nærskoleprinsippet sikrer at alle elevene har rett til en skoleplass i nærheten av der de bor, uavhengig av hvilke karakterer de har fra ungdomsskolen. Senterpartiet vil bevare nærskoleprinsippet som er viktig for hele Trøndelag.

Skulle vi gått over til karakterbasert opptak slik som Høyre ønsker, ville vi få A og B skoler der vi frykter et stort tap av linjer og i ytterste konsekvens skoler.

Senterpartiet vil ha en videregående skole som satser på yrkesfag i like stor grad som studieforberedende linjer fordi vi ser at det er behov for yrkesfagkompetanse i framtida. Her vil samhandling med næringslivet bli enda viktigere. Det må rettes større fokus på å introdusere hvilken kompetanse som forventes tidligere i utdanningsløpet. Samarbeid mellom vgs elever og næringslivet gjennom for eksempel hospitering, sommerjobber og besøksdager er viktige tiltak. Her må bedriftene inviteres inn i skolen og skolen må bringe elever ut i bedrifter. Tettere samhandling vi vil hjelpe næringslivet med rekrutering samt elever med å finne ut av hvilken yrkesvei de ønsker. Dette gjør også skolen relevant i sitt nærområde.

Vi i Senterpartiet ønsker en nærskole som satser både på teoristerke og praktisk sterke elever. Slik blir det lettere for elever å velge riktig yrkesvei og for næringslivet å rekruttere riktig arbeidskraft.