RØRVIK: – Ut fra bemanningssituasjonen har ledelsen ved Rørvik skole besluttet at elevene fra 8. til 10. trinn fortsetter med digital hjemmeundervisning onsdag til og med fredag denne uka.

Det skriver Nærøysund kommune på sine nettsider tirsdag kveld.

– Det er nødvendig å omdisponere ansatte for å kunne drive så normalt som mulig på flere klassetrinn. Rørvik skole ønsker å sikre at de yngste elevene får være på skolen, og vi jobber for at sårbare elever på alle trinn får et forsvarlig opplegg disse dagene.

Situasjonen vurderes fortløpende og elevene får informasjon om opplegg for dagene fra lærerne på det enkelte trinn.