Fylkesdirektøren innstiller på å gå videre med planene om å etablere de nye lokalene til Olav Duun videregående skole på Nexans-tomta, som en del av et felles kultur- og opplæringsbygg sammen med Namsos kommune.

Dette er en særdeles viktig og gledelig avklaring i det som har vært en lang dragkamp. Hele prosjektet hang i en tynn tråd da Campus Namdal ble skrinlagt og fylkesdirektøren først innstilte på en trinnvis utbygging av Olav Duun videregående på Høknes.

Nå er det gjort nye vurderinger etter at saken først ble utsatt – og det skal mye til for at politikerne i hovedutvalget i mai og på fylkestinget i juni går mot den nye innstillingen fra fylkesdirektøren. Det vitner om at det er gjort en god jobb med å få fram betydninga av denne utbygginga for Namsos og Namdalen, og det faktum at den faktisk vil lønne seg på lang sikt.

Følger fylkespolitikerne opp med å vedta innstillingen, gjør det at Namsos kommune endelig kan sette fart i planene for å utvikle det nye sentrum. Utbygginga på den gamle Nexans-tomta er nøkkelen for å få til en omregulering av sentrum som vil komme både innbyggerne og miljøet til gode. Planene som er lagt fram er spenstige, men vil åpne byen mot sjøen, skape mer liv i sentrum og få fram byens særegenhet, som en treby ved Namsens utløp.

Det aller viktigste er likevel betydninga dette får for de som faktisk skal bruke byggene i framtida. Både elever og ansatte har lidd under den klattvise utbygginga på Høknes. Det å bygge et kombinert undervisningsbygg og kulturbygg for kulturskole og galleri midt i sentrum løfter fram det som faktisk har vært en av byens viktigste eksportvarer – kreativitet, kunst og kultur. Kulturskolen har vært bortgjemt i utrangerte lokaler i Geilin, mens musikk- dans og drama på Olav Duun videregående ble forespeilt nye 10-15 år med lappeteppe på Høknes. Det å samlokalisere dette på en av byens beste tomter vil bli et løft for hele sentrum - og vise at Namsos satser på ungdommen og framtida.