Vil bruke 100 millioner kommunale kroner på veg

I 90 år har det vært snakket om, ønsket, utredet og planlagt vegforbindelse mellom Sitter og Lauvsnes. Nå vil formannskapet i Flatanger sette av 100 millioner kroner for å fortgang i prosjektet.