BINDAL: Pårørendeskole er faglig informasjon om kunnskap om sykdommen demens og hvilke følger dette kan ha for den demente og for den som er pårørende.

Pårørendeskole er et møtested for pårørende i samme situasjon, og fagpersoner med kompetanse og erfaring står for opplegget, opplyser kommunen om på sin nettside.

Tema som vektlegges:

  • Demenssykdommer og sykdomslære
  • Kommunikasjon med personer med demens
  • Pårørendes opplevelse og egenomsorg
  • Lovverket og info om kommunen og frivillige organisasjoners tilbud

Påmeldingsfristen er satt til 9. oktober, og kurset vil gå over fire samlinger i oktober og november.